ฟิลเตอร์สินค้า

พิชชารัศมิ์

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ

พิชชารัศมิ์ จบการศึกษาปริญญาโท International University of Japan ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) และหลักสูตรอนุปริญญาโทพิเศษ "ผู้นำความรู้ผสมผสานตะวันออกและตะวันตก" (East-West Knowledge Leadership Program) จากสถาบัน Japan-American Institute of Management Science มลรัฐฮาวาย ประเทศอเมริกา (ทุนบริษัทฟูจิตสึ เอเชียแปซิฟิก) พิชชารัศมิ์สนใจศาสตร์ในการพัฒนาตัวเองหลากหลายศาสตร์ ทั้งศาสตร์การโค้ช (Coaching) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) หลักสูตร Diploma of Neuro Linguistic Progrmming (NLP) ที่ได้รับการรับรองจาก NLP Top Chach ประกาศนียบัตรการสะกดจิตเบื้องต้น (Hypnothersp) รวมถึงความรู้ด้านจิตวิทยาจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เพื่อปลอดล็อกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความสัมพันธ์ที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิต ปัจจุบันเธอเป็นโค้ชด้านความสัมพันธ์และมีผลงานเขียนที่ตีพิมพ์แล้วหลายเล่ม

loading