ฟิลเตอร์สินค้า

กรรณสูต กนกกาญจน

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี อดีตนักเรียนหญิงทองแดงค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี ก่อนเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการทุนศรีตรังทอง ภายหลังได้รับทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อทำวิจัยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจาก สวทช. และทำวิจัยอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปัจจุบันกรรณสูตทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย วิทยากรอิสระ และกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาเคมี ด้วยทุน DAAD ของรัฐบาลเยอรมนี