ฟิลเตอร์สินค้า

กรรณสูต กนกกาญจน

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี อดีตนักเรียนหญิงทองแดงค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี ก่อนเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการทุนศรีตรังทอง ภายหลังได้รับทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อทำวิจัยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจาก สวทช. และทำวิจัยอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปัจจุบันกรรณสูตทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย วิทยากรอิสระ และกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาเคมี ด้วยทุน DAAD ของรัฐบาลเยอรมนี

loading