ฟิลเตอร์สินค้า

ปุณยา จันทมาตย์ (ครูข้าว)

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

ครูข้าว ปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มัธยมศึกษา สายศิลป์-ฝรั่งเศส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อดีต กองบรรณาธิการ/นักข่าว/ครูสอนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ปัจจุบัน นักเขียน/ครูข้างถนนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ หลายคน/ติวเตอร์วิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย GAT O-NET นายร้อยตำรวจหญิง นายสิบ-จ่าเหล่าทัพ/นักโบราณคดีอิสระ/วิทยากรให้ความรู้ด้านงานโบราณคดี/วิทยากรติวสอนครูผู้ช่วยและวิชาสังคมศึกษา รักการสอนหนังสือ ชอบการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานทางการศึกษา เชื่อว่า ความรู้จะเปลี่่ยนคน เปลี่ยนอนาคต เปลี่ยนทัศนะคติได้ 

loading