ฟิลเตอร์สินค้า

เมธา พรพิพัฒน์ไพศาล

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

เป็นนักเรียนทุนแบงค์ชาติ จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันศศินทร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานนักศึกษา และ Vice President ในโครงการ ศศินทร์สู่สังคม ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 20 ปี โดยเป็นผู้บริหารในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร ส่วนเงินตรา ฝ่ายออกบัตรธนาคาร ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิทยากรผู้บรรยายในด้านจิตวิทยา การบริหารและพัฒนาองค์กร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน บริษัทชั้นนำและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน เริ่มฝึกภาวนากับหลวงปู่ดู่ ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา กว่า 30 ปีที่ผ่านมา และได้รับอนุญาตให้บันทึกคำสอนของท่าน จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 ชื่อหนังสือ ไตรรัตน์ และตามรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งแห่งหนึ่ง