ฟิลเตอร์สินค้า

วราภรณ์ แซ่จ๋าว

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประสบการณ์
 • ระหว่างเรียนเป็นติวเตอร์ในมหาวิทยาลัยและเป็นนักเรียนทุนการศึกษาสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปัจจุบัน
 • Java Programmer, Software Engineer