ตัวเลือกสินค้า

ปิยะชาติ อิศรภักดี

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

ปิยะชาติ อิศรภักดี

การศึกษา
คุณปิยะชาติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอวกาศยาน มหาวิทยลัยแห่งเซอร์รีย์ (Space Technology and Planetary Exploration, University of Surrey)

คุณปิยะชาติ ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยและนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ  ได้ร่วมเสนอวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ ณ ห้องปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนไอพ่น แห่งสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย หนึ่งในสถาบันวิจัยระบบปัญญาประดิษฐ์ของ NASA

จากนั้นหันมาสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการบริหารจัดการ จึงศึกษาเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการแบรนด์ ที่ Kellogg School of Management ซึ่งทำให้คุณปิยะชาติ ได้มีโอกาสพบกับศาสตราจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ Branding 4.0

ปัจจุบัน (2559) คุณปิยะชาติ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างและบริหารจัดการโดยมีแบรนด์เป็นศูนย์กลาง นอกจากนั้นยังถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างและบริหารจัดการแบรนด์ในเพจ BRANDist  

loading