ตัวเลือกสินค้า

ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน จบปวช. และปวส. ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธาที่มหาวิทยาลัยเทโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี ปริญญาโททางด้านวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโททางด้านพุทธศาสน์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสน์ศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2546 ได้เข้าแข่งขันในรายการ แฟนพันธุ์แท้ของบริษัท เวิร์คพอยท์ ชนะเลิศได้ตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เพชรพระอุมา หลังจากนั้นได้มีโอกาสรับใช้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (ท่านมุ้ย) ในการเตรียมงานสร้างภาพยนตร์ เพชรพระอุมา อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันรับราชการตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรมโยธาหลายโปรแกรม เขียนหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ-วิทยาศาสตร์กับสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะมาแล้ว 2 เล่ม คือ พุทธจักรวาล และ อิทธิฤทธิ์ มีจริง เล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 โดยจะมีจุดร่วมของแต่ละเล่มอย่างหนึ่ง คือ สนับสนุนคำสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องโลกนี้โลกหน้าสั่งสารวัฏ และกฎแห่งกรรมว่ามีจริง พอที่จะอธิบายได้ด้วยมุมมองทางฟิสิกส์และเทคโนโลยี

loading