ฟิลเตอร์สินค้า

ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน จบปวช. และปวส. ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธาที่มหาวิทยาลัยเทโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี ปริญญาโททางด้านวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโททางด้านพุทธศาสน์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสน์ศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2546 ได้เข้าแข่งขันในรายการ แฟนพันธุ์แท้ของบริษัท เวิร์คพอยท์ ชนะเลิศได้ตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เพชรพระอุมา หลังจากนั้นได้มีโอกาสรับใช้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (ท่านมุ้ย) ในการเตรียมงานสร้างภาพยนตร์ เพชรพระอุมา อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันรับราชการตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรมโยธาหลายโปรแกรม เขียนหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ-วิทยาศาสตร์กับสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะมาแล้ว 2 เล่ม คือ พุทธจักรวาล และ อิทธิฤทธิ์ มีจริง เล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 โดยจะมีจุดร่วมของแต่ละเล่มอย่างหนึ่ง คือ สนับสนุนคำสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องโลกนี้โลกหน้าสั่งสารวัฏ และกฎแห่งกรรมว่ามีจริง พอที่จะอธิบายได้ด้วยมุมมองทางฟิสิกส์และเทคโนโลยี