ฟิลเตอร์สินค้า

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการกลุ่มวิจัยอิสระ ASEAN Business Intelligence

- ผู้ดำเนินรายการ "CEO Vision" ทางคลื่นความคิด FM 96.0

- ผู้ดำเนินรายการและนักวิเคราะห์ข้อมูลสารคดี "ASEAN Beyond 2015" ทาง TPBS

- เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้านนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.S. Industrial Engineering และ Ph.D. Industrial Engineering จาก University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

- สาขาที่เชี่ยวชาญและที่สนใจได้แก่ ศักยภาพและการปรับตัวของธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศักยภาพกิจการเพื่อสังคม (Social Enterpirse) การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา การออกแบบระบบบริการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ นวัตกรรมบริการ และการสร้างแบบจำลองสถานการณ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ