ตัวเลือกสินค้า

นายแพทย์บัญชา แดงเนียม

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

การศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การทำงาน : แพทย์พี่เลี้ยงแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2543-2545), แพทย์ประจำแนกตรวจสุขภาพและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ (พ.ศ.2545-2548)

ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อุปนายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย, เลขาธิการสมาคมเซลล์บำบัดไทย, ที่ปรึกษาวิชาการสำนักแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, ที่ปรึกษาคลินิกดูแลสุขภาพแบบผสมผสานหลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญให้หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

loading