ฟิลเตอร์สินค้า

นายแพทย์บัญชา แดงเนียม

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

การศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การทำงาน : แพทย์พี่เลี้ยงแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2543-2545), แพทย์ประจำแนกตรวจสุขภาพและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ (พ.ศ.2545-2548)

ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อุปนายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย, เลขาธิการสมาคมเซลล์บำบัดไทย, ที่ปรึกษาวิชาการสำนักแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, ที่ปรึกษาคลินิกดูแลสุขภาพแบบผสมผสานหลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญให้หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม