ฟิลเตอร์สินค้า

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ

เกิด พ.ศ. 2495 ณ บ้านดอกไม้ ตำบลบ้านบาตร อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร การศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสุริยวงศ์ ประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 57 สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง การทำงาน ลูกจ้างกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร (พ.ศ.2518-2521) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-7 สำนักงานสภาความมั่งคงแห่งชาติ (พ.ศ.2521-2535) ผู้ชำนาญการ 8-10 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2535-2544) การศึกษาธรรม นักธรรมตรี ศึกษาอานาปานสติตามคำสอนของท่านพ่อลี ธมฺมธโร ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายรูป ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 อาทิ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร และหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เป็นต้น อุปสมบท ครั้งแรกในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษา ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทครั้งที่สอง ณ วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ (30 มิถุนายน 2544) โดยมีพระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เป็นพระอปัชฌาย์ สถานที่จำพรรษา 5 พรรษาแรกจำพรรษาอยู่ ณ สวนโพิญาณอรัญวาสี อำเภอศรีท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ของท่านพระอาจารย์สุจินต์ สุจิณโณ พรรษาที่หก เป็นต้นมาจำพรรษา ณ สวนสันติธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ปัจจุบันคือวัดสันติธรรม) โดยความเห็นชอบของพระอุปชฌาย์ งานเขียน วิมุตติปฏิปทา (พ.ศ.2542-2545) ก่อนอุปสมบท วิถีแห่งความรู้แจ้ง (พ.ศ.2545) ประทีปส่องธรรม (พ.ศ.2547) ทางเอก (พ.ศ.2549) วิมุตติมรรค (พ.ศ.2549) แก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (พ.ศ.2551)

loading