ตัวเลือกสินค้า

ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ โดยทั่วไปแล้วท่านผู้อ่านอาจคุ้นเคยกับประวัติของ "คุณหมอเทพ" ในด้านการเป็นเจ้าพ่อโรคเบาหวานและเป็นผู้ผลักดันการทำงานดูแลคนไข้แบบเป็นทีมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เน้นการส่งเสริมให้คนไข้มีความรู้และความสามารถในการดูแลตนเอง แต่ในหนังสือ "ไทรอยด์" ขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จัก "คุณหมอเทพ" ในแง่มุมของโรคของต่อมไทรอยด์กันบ้าง

หลังจากจบการศึกษาแพทยศาสตร์และฝึกเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อมไร้ท่อจากสหรัฐอเมริกา คุณหมอเทพเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2517 และเป็นผู้ริเริ่มนำการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนด้วยวิธี radioimmunoassay เข้ามาใช้ในประเทศ สอนให้นักเทคนิคการแพทย์รู้จักการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์และต่อมใต้สมอง ช่วยให้นักศึกษาแพทย์มีข้อมูลสำหรับการฝึกดูแลรักษาคนไข้ไทรอยด์ชาวไทยได้อย่างถูกต้องแม่นยำเป็นครั้งแรก

คุณหมอเทพเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Radioimmunoassay Center จำกัด หรือที่รู้จักในนามของ Lab Plus One ปัจจุบันให้บริการตรวจวิเคราะห์พิเศษต่างๆ แห่งแรกของประเทศไทย ช่วยให้ลูกศิษย์แพทย์เข้าถึงการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งสมัยก่อนมีบริการเฉพาะในโรงเรียนแพทย์เท่านั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการในการรักษาโรคของต่อมไทรอยด์กระจายทั่วประเทศ

คุณหมอเทพเป็นผู้ก่อตั้ง "เทพธารินทร์" ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์" ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2528 เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านโรคเบาหวานและไทรอยด์แห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันเติบโตเป็น "โรงพยาบาลเทพธารินทร์" ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติในการดูแลรักษาทั้งโรงเบาหวานและโรคไทรอยด์ และเป็นแหล่งพัฒนาทีมงานอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาเสริมแรง เพื่อดูแลผู้ป่วยภายใต้แนวคิดและมาตรฐานเดียวกัน

 

loading