ตัวเลือกสินค้า

สิรภพ มหรรฆสุวรรณ

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 63 จาก 63 รายการ

สิรภพ มหรรฆสุวรรณ เป็นชาวบุรีรัมย์โดยกำเนิด ที่มีความฝัน และแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวด้วยตนเอง จนนำไปสู่การเป็นเจ้าของผลงานหนังสือ "ญี่ปุ่น (คันไซ) เล่มเดียวเที่ยวได้จริง"

สำเร็จการศึกษา

- ประถมศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ และมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

- มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

- ระดับอุดมศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลด้านการเขี และความภาคภูมิใจ

- รางวัลพระราชทาน เยาวชนดีเด่นแห่งชาคิ ประจำปี 2555 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

- รางวัลเยาวชนนักเขียนตัวอย่าง ประจำปี 2553 จากหนังสือ "แบกเป้ตะลุยเดี่ยว ลัดเลี้ยวเที่ยว ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า"

ความฝันของผมตั้งแต่เด็ก ที่ต้องการ "ท่องเที่ยวรอบโลก" กับความคิดที่ว่า "โลกนี้มีสิ่งแปลกหูแปลกตาที่ยังไม่พบเจออีกมากมาย หากเราไม่ออกเดินทาง ก็ไม่มีวันพบเจอ" สิ่งนี้จึงทำให้ผมวิ่งตามฝันของผม จนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองในวัย 15 ปี (ชั้น ม.4)

จุดประสงค์ของการจัดทำหนังสือคู่มือท่องเที่ยว

ผมมิได้หวังให้เป็นเพียงการสร้างความสุขของท่านด้วยการท่องเที่ยวเท่านั้น ผมยังอยากให้เป็น "จุดเริ่มต้นของการ จุดประกายความฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนไทยคนอื่นๆ สานต่อความฝันของตนเองให้เป็นจริง" และสิ่งสำคัญคือ การสร้างความสุขที่เกิดจากการให้

รายได้การจำหน่ายหนังสือส่วนหนึ่ง ผมนำไปร่วมสมทบทุนกิจกรรมการกุศล ให้ท่านผู้อ่านมีส่วนร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพ การศึกษา อันเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้คนไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง และนำไปสู่การร่วมกันสร้างสรรค์สังคมในอนาคต

loading