ตัวเลือกสินค้า

ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้านภูมิสถาปัตยกรรมจาก Ecoled' Architecture de Versailles ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Nottingham อังกฤษ มีความสนใจด้านสวนบำบัดเป็นพิเศษขณะศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง "การใช้สวนชุมชนเป็นพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูและเยียวยาในชีวิตประจำวัน" 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อสุขภาวะให้กับหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ โรงพยาบาลชุมชนหลายแห่ง

 

loading