ฟิลเตอร์สินค้า

อรุณศักดิ์ กิ่งมณี

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

การศึกษา ปริญญาตรี (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร งานวิจัย เทวะประติมานในงานจิตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีเทพผู้พิทักษ์ อุโบสถและวิหารสมัยรัตนโกสินทร์ การทำงาน นักโบราณคดี กรมศิลปาการ มานานกว่า 30 ปี ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา