ฟิลเตอร์สินค้า

พวงทอง ไกรพิบูลย์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

เกิดวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2487

ประวัติการศึกษา

- ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย กรุงเทพฯ

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

- แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลรามาธิบดี

- วุฒิบัตรสาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทยสภา

- Certificate in Radiation Therapy จาก Hahnemann Medical College, Philadelphia, USA

ประวัติการทำงาน

- ศาสตราจารย์ด้านรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปัจจุบัน

- เกษียณอายุราชการ

- ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้านพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เกียรติประวัติ

- รางวัลที่ 1 การประกวดหนังสือตำราด้านการแพทย์ครั้งที่ 1 แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตำรารังสีรักษา : ฟิสิกส์ชีวรังสี การรักษาพยาบาลผู้ป่วย) พ.ศ.2536

- ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ พ.ศ.2537

- อาจารย์ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543