ฟิลเตอร์สินค้า

อนุสรณ์ จันทพันธ์

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

          ปริญญาเอกจาก Johns Hopkins University ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับทุน MacArthur Foundation Fellowship ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดทางด้านการต่างประเทศของสหรัฐฯ เคยได้ทุน Monbusho จากรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาปริญญาโท สาขา International Development ที่ญี่ปุ่น ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

          เคยเป็นเจ้าหน้าที่การฑูตระดับเลขานุการ กระทรวงการต่างประเทศ และเคยดำรงตำแหน่ง Vice President ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสถาบันพัฒนาภาษา Fast English

loading