ฟิลเตอร์สินค้า

สุวิชานนท์ รัตนภิมล

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ

เกิดและเติบโตขึ้นมาท่ามกลางป่ายางหมู่บ้านน้ำตก หมู่บ้านเล็กๆ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เมื่อ 9 พฤษภาคม 2507 เดินตามหลังพ่อเรียนรู้เครื่องมือในชีวิต กรีดยาง ตัดไม้เผาถ่าน-ขายถ่าน ตัดไม้ให้คนทำประมงในทะเลสาบสงขลา ตัดไม้ฟืนให้หัวรถไฟ ต้ดไม้ส่งโรงอิฐ ถางป่าปลูกข้าว ไร่-ปลูกต้นยาง เดินตามหลังแม่ไปดำนาปักต้นข้าว เดินลงไปในครกหินกลิ่นเครืองแกงใต้ จิปาถะโลกกลางแจ้งที่เป็นเสมือนทรัพย์สมบัติอยู่ในสายเลือด เรียนประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-4) จากโรงเรียนบ้านน้ำตก ประถมตอนปลาย (ป.5-7) จากโรงเรียนบ้านหารเทา รุ่นปอเจ็ดสุดท้าย มัธยม (ม.ศ1-3) จากโรงเรียนหารเทา มัธยมปลาย (ม.ศ4-5) จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สายศิลป์ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ปี2526 เอ็นทรานซ์ได้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ปริญญาโทในสาขาปรัชญา ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

loading