ตัวเลือกสินค้า

ปรีดา ปัญญาจันทร์

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 80 จาก 97 รายการ

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เริ่มวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กตั้งแต่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 เมื่อจบการศึกษาก็ยึดอาชีพวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก พร้อมกับเป็นครูสอนศิลปะในโรงเรียนอนุบาล โดยใช้นิทานกระตุ้นจินตนาการของเด็กๆ จึงมีอีกอาชีพหนึ่งคือ นักเล่านิทานสำหรับเด็ก

ปัจจุบันยังสร้างสรรค์ผลงานหนังสือภาพสำหรับเด็กอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นนักเล่านิทาน คุณครูอนุบาล บรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็ก และวิทยากรด้านการใช้หนังสือสำหรับเด็กให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในหัวข้อการใช้ศิลปะสื่อภาษาเพื่อสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้ทั่วประเทศ รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อีกด้วย

loading