ฟิลเตอร์สินค้า

บุญเกียรติ โชควัฒนา

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ

ลด 15%
Quick View

165.00

140.25 บาท

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

บุญเกียรติ โชควัฒนา
                                                                                                                                           เกิดเมื่อวันที่     1 สิงหาคม 2490
สัฐชาติ/เชื้อชาติ    ไทย
ศาสนา        พุทธ
ชื่อ-สกุล คู่สมรส    นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
ตำแหน่งคู่สมรส    รองประธานกรรมการ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์

ประวัติการศึกษา    
2515        วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.
2538        หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.ร.อ.) รุ่นที่ 38
2547        อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 41/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานกรรมการและกรรมการ : บริษัทในเครือสหพัฒน์ (Saha Group) กว่า 20 บริษัท

ผลงานทางวิชาการ
1. หนังสือ MOP : Mission - Objective - Policy ; Process to Success
2. หนังสือ "การตลาดเชิงบวก"
3. หนังสือ "หลักคิดและปรัชญาการทำงาน ของบุญเกียรติ โชควัฒนา"
4. หนังสือ "กลยุทธ์การคิดแบบ CEO"
5. หนังสือ "คิดบวกแบบ CEO"
6. หนังสือ "ได้อย่างที่คิด"