ฟิลเตอร์สินค้า

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ

ลด 20%
คำหยาด Quick View

175.00

140.00 บาท

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
เกิด: 26 มีนาคม พ.ศ. 2483 
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
อาชีพ : กวี
ประวัติ :
           เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2483 ที่อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นบุตรคนโต  และผู้ชายคนเดียวในจำนวนที่น้องทั้งหมด 5 คน ของนายฮกหรือสมบัติและนางสมใจ (เก้าวงศ์วาร) พงษ์ไพบูลย์ บิดาเป็นหลงจู๊ โรงฝิ่น แต่ภายหลังบิดากับมารดาหย่าร้างกัน ศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดบ้านทวน และจบชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี  เรียนมัธยมปีที่ 7 ที่โรงเรียนพิชัยญาติ กรุงเทพฯ แล้วย้ายไปเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่ 8 ที่ โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อศึกษาจบก็ได้กลับไปบวชที่วัดทุ่งสมอ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างจำพรรษาได้ถือธุดงค์ไปศึกษาธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี  และปริญญาศิลปศาสตร์กิตติมศักดิ์จากสหวิทยาลัยทราวดี (วิทยาลัยครูกาญจนบุรี) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาและวรรณคดี) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์  เริ่มงานเขียนครั้งแรกเมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากได้พบโคลงที่บิดาเขียนไว้เมื่อครั้งยังหนุ่ม จึงอยากเขียนได้เช่นนั้นบ้าง ผลงานมีทั้ง ร้อยกรอง และร้อยแก้ว เมื่อเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยอยู่ชุมนุมวรรณศิลป์มาก่อน 
     พ.ศ. 2507-2508  เริ่มทำงานในกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเพื่อหารายได้พิเศษ  
    พ.ศ. 2511-2512  เป็นบรรณาธิการ นิตยสาร “วิทยาสาร” ของบริษัทไทยวัฒนาพานิช
    พ.ศ. 2513   ได้แสดงภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง  “พระอภัยมณี” ของสุนทรภู่ โดยรับบทพระอภัยมณี แต่แสดงไม่จบ
    พ.ศ. 2514-2515 เป็นอาจารย์ประจำสอนวิชาการประพันธ์อย่างสร้างสรรค์  ที่ภาควิชาภาษาไทย ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
    พ.ศ. 516 เป็นพนังงานของธนาคารกรึงเทพจำกัด จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นผู้ชำนาญการด้านวัฒนธรรม สังกัดศูยน์สังคีตศิลป์  ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพจำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยรองผู้จัดการ
     สมรสกับประคองกูล อิศรางกูร ณ อยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2514 มีบุตร 2  คน บุตรสาวนโตชื่อ ประคำกรอง (เกี้ยว)  บุตรชายคนเล็กชื่อแก้วเก้ว (เกล้า) 
     พ.ศ. 2516  บทกวี “อาทิตย์ถึงจันทร์” บันทึกเรื่องราวช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษวรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพจำกัด
     พ.ศ. 2521 บทกวี “ชักม้าชนเมือง” ได้รับรางวัลดีเด่นงานสัปดาห์หสังสือแห่งชาติ
     พ.ศ.2523  บทกวี “เพียงความเคลื่อนไหว” ได้รับรางวัลซีไรต์หรือวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
     พ.ศ. 2527 บทกวี “เพียงขลู่ยผิว” ได้รับรางวัลดีเด่นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
     พ.ศ. 2536  ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ชาติ ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์  
     เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ได้เป็นอุปนายกสมคมภาษาและหนังสือ อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย อนุกรรมการด้านวัฒนธรรมภาครัฐบาลของสำนักเยาวชน (สยช.) ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย
ผลงาน :
      งานเขียนครั้งแรก
             บทกลอนชื่อ “นกขมิ้น”  

   ผลงานรวมเล่ม
        ร้อยกรอง
              -   คำหยาด                      -   อาทิตย์ถึงจันทร์             -    เพียงความเคลื่อนไหว 
              -  ชักม้าชมเมือง             -   จารึก ร.ศ. ๒๐๐              -    เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว
              -   ตากรุ้งเรืองโพยม      -   ข้าวคลองค้นนายาว      -    นกขมิ้น
              -   เพลงขลุ่ยผิว               -   เขียนแผ่นดิน ฯลฯ

       ความเรียง
               -   ที่นี่ขัดข้องหนอ                -    มุมที่ไม่มีเหลี่ยม           -    ดาบที่หมกอยู่ในจีวร
               -   เจ้าประคุณเอ๋ย                   -   มองพม่า                        -    บังอบายเบิกฟ้า
               -   ฝึกพื้นใจเมือง                    -   นอกรั้วโรงเรียน          -    ลอดลายประแจจีน
               -   เหยียบแผ่นดินหยก           -   ซอยเท้าเข้าญี่ปุ่น         -    แผ่วผ่านธารน้ำไหล
               -   เรียงร้อยถ้อยคำ                  -   ดังนั้นฉันจึงเขียน       -    ประคำกรอง
               -   วารีดุริยางค์                         -   กรุงเทพทวารวดี         -    แว่วไหลในสายลม
               -   หยุดสักนิด คิดสักหน่อย หมุดหมายที่ ๑     -    หนึ่งได้แรงใจ  ฯลฯ
 นวนิยาย
            บ้านเก่า

    เรื่องแปลและเขียนร่วมกับคนอื่น 
            -     คัมภีร์คุณธรรม(ร่วมกับสมเกียรติ สุขโข)
            -     ส่องตะเกียง(ร่วมกับ ล.เสถียรสุด)
            -     ห่วงหาอาทร(ร่วมกับสมเกียรติ สุขโขและ สโรชา)
            -     ก.ข.ขับขาน(ร่วมกับวีระศักดิ์ ขุขันธิน) 
            -     6 ตุลามหากาพย์(ร่วมกับกลุ่มกวีร่วมสมัย) 
            -     วันฆ่านกพิราบ(ร่วมกับมหาสมภาร พรหมทา)
เกียรติยศที่ได้รับ
พ.ศ. 2536 ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สาขาย่อยกวีนิพนธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
งานที่ได้รับรางวัล
       พ.ศ. 2516  บทกวี “อาทิตย์ถึงจันทร์” บันทึกเรื่องราวช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษวรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพจำกัด
       พ.ศ. 2521 บทกวี “ชักม้าชนเมือง” ได้รับรางวัลดีเด่นงานสัปดาห์หสังสือแห่งชาติ
       พ.ศ.2523  บทกวี “เพียงความเคลื่อนไหว” ได้รับรางวัลซีไรต์หรือวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
       พ.ศ. 2527 บทกวี “เพียงขลู่ยผิว” ได้รับรางวัลดีเด่นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
loading