ฟิลเตอร์สินค้า

นเรศ สุรสิทธิ์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 รายการ

Quick View

125.00

118.75 บาท

Quick View

135.00

128.25 บาท

Quick View

140.00

133.00 บาท

Quick View

180.00

171.00 บาท

Quick View

170.00

161.50 บาท

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

การศึกษา

 • จบปริญญาตรี (B.A. English) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 • จบปริญญาโท (M.A. English Literature) จาก University of Mysore, India
 • จบปริญญาเอก (Ph.D. English-Comparative Literature) จาก University of Mysore, India

ประสบการณ์ทำงาน

 • เคยเป็บผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปัการศึกษา 2553
 • เคยเป็นอณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปัการศึกษา 2550-2553
 • เป็นอาจารย์พิเศษประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทบาลัยศิลปากร
 • เป็นอาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หนองแขม กรุงเทพฯ

งานเขียน

 1. พิชิตภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่ายๆ 
 2. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตความสำเร็จ
 3. ENGLISH GRAMMAR IN USE
 4. ENGLISH TENSES
 5. การแปลภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่ายๆ 
 6. เรียนแปลอังกฤษ
 7. เรียนอังกฤษอย่างไรให้พูดได้
 8. หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ
 9. ติวเข้มๆ สอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ
 10. ติวเข้มๆ สอบข้าราชการครู วิชาภาษาอังกฤษ