s

ตัวเลือกสินค้า

ธีรภาพ โลหิตกุล

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ

ลด
10%
จีนจับใจ Quick View

179.00

161.10 บาท

ธีรภาพ โลหิตกุล 

ชื่อจริง : ธีรภาพ โลหิตกุล ,
นามปากกา :
เว็บไซต์ :
ประวัติการศึกษา
          เกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานคร จบชั้นมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ปริญญาตรีสังคมศาสตรบัณฑิต (สาขาประวัติศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน / ผลงาน
          ปี พ.ศ. ๒๕๒๕...เริ่มงานนักข่าวที่หนังสือพิมพ์หญิงยุคใหม่ ต่อมาประจำกองบรรณาธิการนิตยสารไฮ-คลาส อนุสารอ.ส.ท. และเป็นบรรณาธิการนิตยสารนิวทัช จากนั้นเริ่มเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ในรายการ “โลกสลับสี” ของบริษัทแปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด สร้างผลงานสารคดีชุดแม่น้ำเจ้าพระยา, นครวัด-นครธม, อาณาจักรสิบสองปันนา ฯลฯ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนสารคดีอิสระ คอลัมนิสต์ บรรณาธิการเฉพาะกิจ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสารคดีของหน่วยงานต่างๆ วิทยากรพิเศษถ่ายทอดเทคนิคการเขียนสารคดีในสถาบัน/หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนมัคคุเทกศ์และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในนาม “ชมรมท่องอุษาคเนย์” ผลงานรวมเล่ม (จัดพิมพ์โดยแพรวสำนักพิมพ์) : สายน้ำและความทรงจำ (พิมพ์ครั้งที่ ๖), ความทรงจำที่ลำน้ำหอม (พิมพ์ครั้งที่ ๓), สายน้ำตะวันออก (พิมพ์ครั้งที่ ๓), บันทึกผู้มาเยือน (พิมพ์ครั้งที่ ๓), สายน้ำ ภูหนาว เงาอดีต (พิมพ์ครั้งที่ ๒), คนโยนฟืน (พิมพ์ครั้งที่ ๓), กระเตงลูกเที่ยว (พิมพ์ครั้งที่ ๒), กว่าจะเป็นสารคดี (พิมพ์ครั้งที่ ๔-ฉบับปรับปรุงใหม่) , ชายชรากับบ่วงกรรมและคำสาป นครวัด นครธม (พิมพ์ครั้งที่ ๕- ฉบับปรับปรุงใหม่), ท่องแดนเจดีย์ไพรในพุกามประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ ๓ - ฉบับปรับปรุงใหม่)
 
รางวัลที่เคยได้รับ
           เกียรติประวัติ - หนังสือได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน ให้เป็น ๑ ใน ๕๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ สายน้ำและความทรงจำ, ความทรงจำที่ลำน้ำหอม, สายน้ำตะวันออก, บันทึกผู้มาเยือน, สายน้ำ ภูหนาว เงาอดีต, แรงดลใจ
loading