ฟิลเตอร์สินค้า

ชุติปัญโญ

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 51 จาก 51 รายการ

Quick View

149.00

141.55 บาท

Quick View

89.00

84.55 บาท

Quick View

89.00

84.55 บาท

Quick View

89.00

84.55 บาท

Quick View

129.00

122.55 บาท

Quick View

149.00

141.55 บาท

Quick View

140.00

133.00 บาท

Quick View

139.00

132.05 บาท

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

เป็นนามปากกาของ พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ (สุปัญบุตร) เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2519 ที่บ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพี่น้องรวมทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรคนที่ 2 ของนายพร้อมและนางท่อน สุปัญบุตร พ.ศ.2532 หลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านหนองช้าง บิดามารดาได้นำไปฝากให้บรรพชาเป็นสารเณรที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระครูโสภณปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอคำม่วงเป็นพระอุปชฌาย์ และมีพระครูโพธิ์ชัยพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน เป็นครูทางธรรมในชีวิตการบวชเมื่อวัยเยาว์ พ.ศ.2533 พระครูโพธิ์ชัยพัฒนคุณได้นำไปฝากศึกษาที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น พำนักอยู่กับพระครูบาอาจารย์ผู้นำเข้าสู่การปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นสามเณรจนถึงปัจจุบัน คือพระอาจารย์สุริยา มหาปัญโญ หรือที่คณะลูกศิษย์นิยมเรียกท่านในปัจจุบันว่า "หลวงตาสุริยา" พ.ศ.2540 ได้อุปสมบทที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระครูโสภณปัญญาภรณ์พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการฉลอง จิตตธัมโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการวิเวทอิทธิโชโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ การศึกษา-จบนักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 4 ประโยค จากวัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา และปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รางวัล-พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาพระพุทธศาสนาเถรวาท จากมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าปาลธรรม ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแนะนำการเจริญจิตตภาวนาแก่ผู้สนใจ ตลอดทั้งเขียนหนังสือเพื่อเป็นคู่มือบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ปรารถนาดีต่อชีวิตของตนเอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์