ฟิลเตอร์สินค้า

จำลอง ฝั่งชลจิตร

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ

ลด 15%
รวมเรื่องสั้น ลาไล Quick View

250.00

212.50 บาท

ลด 15%
ในลึก Quick View

250.00

212.50 บาท

ลด 15%
เมืองบ้านผม Quick View

280.00

238.00 บาท

ลด 15%
หลังเที่ยงคืน (160.-) Quick View

160.00

136.00 บาท

ลด 15%
สิทธาเศรษฐี Quick View

140.00

119.00 บาท

ลด 15%
เข้าคลุกแมว Quick View

190.00

161.50 บาท

ลด 15%
ข้าวคลุกแมว Quick View

150.00

127.50 บาท

ลด 15%
กองคาราวาน Quick View

195.00

165.75 บาท

ลด 15%
สีของหมา (195.-) Quick View

195.00

165.75 บาท

ลด 15%
เรื่อง-ผม-เล่า Quick View

190.00

161.50 บาท

จำลอง  ฝั่งชลจิตร
     นักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย  ใช้ชื่อ นามสกุลจริงในการเขียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้นในการประกวดหนังสือ เซเว่น บุ๊คส์ อะวอร์ด ของ บริษัทซี.พี.ออลล์
 กำเนิด
      เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษา
     จบชั้นประถมที่โรงเรียนวัดนากัน  จบชั้น ม.ศ.๓ โรงเรียนสุวรรณศิลป์วิทยา  จบชั้น ม.ศ.๕ ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ไม่จบ

ประวัติการทำงาน
     ออกไปเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ เป็นพนักงานโรงแรม ต่อมาจึงเป็นนักเขียน คนทำหนังสือ และคอลัมนิสต์อิสระ

     จำลอง ฝั่งชลจิตร เริ่มมีผลงานตีพิมพ์ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๒๑ จวบปัจจุบัน มีผลงานรวมเล่มทั้งสิ้น ๑๘  เล่ม  รวมเรื่องสั้น ลิกอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๔๘ และชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๔๘   กับ เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า  เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๕๑

มีเรื่องสั้นที่ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัล  อาทิ

เรือญวน  :  รางวัลเรื่องสั้นสร้างสรรค์ประจำเดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๒๒  จากกลุ่มวรรณกรรมพินิจ 

ผ้าทอลายหางกระรอก  :  ได้ประดับช่อการะเกดจากบรรณาธิการ สุชาติ สวัสดิ์ศรี จากรวมเรื่องสั้นชุด ‘เพชรน้ำงาม’ ปี ๒๕๒๓ 

สิ่งซึ่งเหลือจากพ่อ  :  รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้นโครงการห้องสมุดเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ครูเทพ) ปี ๒๕๒๔ (ใช้นามปากกา บุษบา เกื้อกลิ่น)  

ขนำน้อยกลางทุ่งนา  :  ๒ รางวัลวรรณกรรมเยาวชนดีเด่นประจำปี ๒๕๒๔ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ และจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ   

สีของหมา รางวัลเรื่องสั้นยอดนิยมประจำปี ๒๕๓๐ จากนิตยสาร “ลลนา” ปี ๒๕๓๐

สิ่งแวดล้อม  :  รางวัลดีเด่นจากการตัดสินของคณะกรรมการนิตยสาร “ลลนา” ปี ๒๕๓๐

คาร์บูธเซล  :  รางวัลดีเด่นการประกวดเรื่องสั้นนิตยสาร “แพรว” ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี

เมื่อพระพุทธองค์เสด็จกลับจากดาวดึงส์ (พุทธศักราช ๒๕๔๖ โลกาภิวัตน์สมัย)  :  รางวัลเรื่องสั้นดีเด่นของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๔๗
ผลงาน

                มีผลงานรวมเล่มทั้งหมด ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๒๓ รวมเรื่องสั้น กองคาราวาน

พ.ศ. ๒๕๒๔  วรรณกรรมเยาวชน ขนำน้อยกลางทุ่งนา

พ.ศ. ๒๕๒๗  นวนิยาย คนขี่ม้าขาว

พ.ศ. ๒๕๒๘  นวนิยาย หลังเที่ยงคืน

พ.ศ. ๒๕๒๙  รวมเรื่องสั้น นายกรัฐมนตรีไปธนาคาร

พ.ศ. ๒๕๓๑  รวมเรื่องสั้น สีของหมา, ผ้าทอลายหางกระรอก, คนกับเด็ก

พ.ศ. ๒๕๓๓  ความเรียงเชิงบันทึก  รอยย่ำระบำฝุ่น

พ.ศ. ๒๕๓๖  รวมเรื่องสั้น  สาระขัน

พ.ศ. ๒๕๓๗  ความเรียง  บทสนทนาระหว่างใบไม้กับนก

พ.ศ. ๒๕๓๙  รวมเรื่องสั้น  สุภาพบุรุษไฟแช็ก

พ.ศ. ๒๕๔๒  รวมเรื่องสั้น  เมืองน่าอยู่ (เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๔๒)

พ.ศ. ๒๕๔๓  รวมเรื่องสั้น คาร์บูธเซล, นวนิยาย “ในลึก”

พ.ศ. ๒๕๔๕  รวมเรื่องสั้น   น้ำใจยังหาได้

พ.ศ. ๒๕๔๘  รวมเรื่องสั้น ลิกอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป (เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๔๘) และชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๕๐  รวมเรื่องสั้น เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า (วาระครบ ๓๐ ปีการเขียนหนังสือ)  เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๕๑

                พ.ศ.๒๕๕๒         วรรณกรรมเยาวชน “ข้าวคลุกแมว”

  **จากหนังสือ “ในลึก” / เม.ย. ๔๓ และ  “เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า” / ธ.ค. ๕๐
หมายเหตุ

จำลอง ฝั่งชลจิตร ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเขียนรางวัลรพีพร ประจำปี 2553 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการมูลนิธิรพีพร ได้ประกาศผลการคัดเลือก และมอบรางวัลตามเจตนารมณ์ของ นายสุวัฒน์ วรดิลก หรือรพีพร  มอบเพื่อสนับสนุนนักเขียนอิสระและทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2553 นี้ จากการเปิดเผยของนายประยอม ซองทอง ประธานมูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน ประกาศให้ นายจำลอง ฝั่งชลจิตร หรือ สมญา ‘ลอง เรื่องสั้น’ ให้รับรางวัลรพีพร ประจำปี 2553

          พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันรพีพร ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553  ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ถนนกรุงเทพฯ- นนทบุรี ซอย 33 เวลาตั้งแต่ 13.30 น. เป็นต้นไป

          อนึ่งนักเขียนที่มีสิทธิได้รับรางวัลรพีพร มีคุณสมบัติต่อไปนี้
เป็นนักเขียนคุณภาพ มีผลงานเป็นที่รู้จักในวงการพอสมควร 
มีผลงานแสดงชัดเจนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม มิใช่เพื่อความบันเทิงถ่ายเดียว 
เป็นนักเขียนอิสระ
loading