ฟิลเตอร์สินค้า

จำนงศรี หาญเจนลักษณ์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ

ลด 15%
Quick View

285.00

242.25 บาท

ลด 50%
Quick View

195.00

98.00 บาท

ลด 50%
Quick View

179.00

90.00 บาท

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

ผลงานประพันธ์

กวีนิพนธ์ : อาทิ กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ชุด On The White Empty Page, กวีนิพนธ์เชิงบันทึก ชุด "ฝนตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง" "งามในความเงียบ"

หนังสือ : รวมเล่นบทความแนวพลิกมุมมองชีวิต เช่น "วิชาตัวเบา" "เข็นครกตัวเบา"

หนังสือเชิงประวัติศาสตร์ : "ดุจนาวากลางมหาสมุทร"

บทละคร : "สิ้นแสงตะวัน" "ขอบฟ้าของแก้วตา"

หนังสือเด็ก : อาทิ "ฉันคือปูลม" "เจ้าแสดแปดขา" "เมล็ดกล้าในดินกร้าว" "ตุ๊กแกกั๊บแจกลาย" ฯลฯ

บทความทั่วไป : นิตยสารต่างๆ เช่น มติชนสุดสัปดาห์,Health and Cuisine, The Wisdom,ธรรมะมาตา Bangkok Post

บทวิจารณ์ภาพยนตร์

วิจารณ์วรรณกรรม

บทความทางวิชาการ : อาทิ "Nature in Service of Literature" (The Siam Society Publication), "International Cultural Overpass: lt's Relation to, and Alienation from Indigenous Culture" (International Schools Journal, European Council of International School and Council of International Schools Publication)

งานแปลวรรณกรรมและวรรณคดีไทยเป็นอังกฤษ : อาทิ กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (กุ้ง) "Royal Barge Songe of Chao Fah Dhammatibet"ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙, ไตรภูมิพระร่วง "The Three Realms of King Ruang" ในคณะผู้แปลวรรณคดีแห่งอาเซียน โครงการวรรณกรรมอาเซียน Asian Literature, กวีนิพนธ์ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ ฯลฯ เรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัย อาทิ อัศศิริ ธรรมโชติ วาณิช จรุงกิจอนันต์ วัฒน์ วรรลยางกูร ฯลฯ

 

loading