ฟิลเตอร์สินค้า

จำนงศรี หาญเจนลักษณ์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

ผลงานประพันธ์

กวีนิพนธ์ : อาทิ กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ชุด On The White Empty Page, กวีนิพนธ์เชิงบันทึก ชุด "ฝนตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง" "งามในความเงียบ"

หนังสือ : รวมเล่นบทความแนวพลิกมุมมองชีวิต เช่น "วิชาตัวเบา" "เข็นครกตัวเบา"

หนังสือเชิงประวัติศาสตร์ : "ดุจนาวากลางมหาสมุทร"

บทละคร : "สิ้นแสงตะวัน" "ขอบฟ้าของแก้วตา"

หนังสือเด็ก : อาทิ "ฉันคือปูลม" "เจ้าแสดแปดขา" "เมล็ดกล้าในดินกร้าว" "ตุ๊กแกกั๊บแจกลาย" ฯลฯ

บทความทั่วไป : นิตยสารต่างๆ เช่น มติชนสุดสัปดาห์,Health and Cuisine, The Wisdom,ธรรมะมาตา Bangkok Post

บทวิจารณ์ภาพยนตร์

วิจารณ์วรรณกรรม

บทความทางวิชาการ : อาทิ "Nature in Service of Literature" (The Siam Society Publication), "International Cultural Overpass: lt's Relation to, and Alienation from Indigenous Culture" (International Schools Journal, European Council of International School and Council of International Schools Publication)

งานแปลวรรณกรรมและวรรณคดีไทยเป็นอังกฤษ : อาทิ กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (กุ้ง) "Royal Barge Songe of Chao Fah Dhammatibet"ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙, ไตรภูมิพระร่วง "The Three Realms of King Ruang" ในคณะผู้แปลวรรณคดีแห่งอาเซียน โครงการวรรณกรรมอาเซียน Asian Literature, กวีนิพนธ์ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ ฯลฯ เรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัย อาทิ อัศศิริ ธรรมโชติ วาณิช จรุงกิจอนันต์ วัฒน์ วรรลยางกูร ฯลฯ