ตัวเลือกสินค้า

กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ

รองศาสตาจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) ม.รามคำแหง, ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การศึกษามหาบัณฑิต (บรรณารักษ์) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, นิทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรติคุณ พ.ศ. 2555 รับพระราชทานเข็มนามาภิไธยย่อ "สธ" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ในฐานะที่ช่วยงานด้านวิชาการ และเป็นวิทยากรให้มูลนิธิไทยรัฐ กว่า 25 ปี) รางวัล "ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต" เชิดชูผู้ทำเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด พ.ศ. 2548 อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อาจาย์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโวฒ พ.ศ. 2538 รางวัลหนังสือสำหรับเด็ก งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จากเรื่อง "แม่ไก่กะลูกไก่" เกียรติคุณบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่กระทรวงศึกษาธิการด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พ.ศ. 2537 รางวัลหนังสือสำหรับเด็ก งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จากเรื่อง "จะไปไหนจ๊ะ" พ.ศ. 2535 เกียรติคุณบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นภาษาไทย จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2530 ข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์อื่นๆ พ.ศ. 2529-2539 จัดรายการโทรทัศน์การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง รายการ "เพื่อเด็กและเยาวชน" รายการ "เด็กดี" และ จัดรายการวิทยุด้านการเล่านิทาน และ เล่าเรื่องจากหนังสือ พ.ศ 2525-ปัจจุบัน เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิต "การจัดการกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบต่างๆ "การสอนภาษาไทยให้สนุก" "การเขียนหนังสือสำหรับเด็ก" "การเล่านิทาน" "การผลิตสื่ออย่างง่ายและประหยัด" พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, เขียนหนังสือสำหรับเด็ก และเป็นอาสาสมัครห้องสมุดให้แก่สถาบันต่างๆ ได้แก่ สวนโมกขพลาราม, ม. มหากุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา, วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์, วัดไทยและวัดป่าธรรมชาติ ลอสแอนเจลิส, วัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

loading