รีวิว : สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมอง

มนุษย์เราทุกคนบนโลกใบนี้ ต่างมีเวลา 24 ชั่วโมงใน 1 วันที่เท่ากัน แต่ทำไมกลับมี ทักษะความสามารถ รายได้ หรือผลงานที่แตกต่างกันฉะนั้น การจัดสรรเวลาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเรา.ชิอน คาบาซาวะ จิตแพทย์ชาวญี่ปุ่น ที่เขียนหนังสือขายดีโดยมียอดขายทุกเล่มรวมกว่า 1 ล้านเล่ม ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการบริหารเวลา และทฤษฎีของสมองมนุษย์จนกลายมาเป็นหนังสือ "สกิลขั้นเทพ ของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมอง" ผลงานที่รวบรวมเทคนิคการบริหารเวลา และมุ่งเน้นเรื่องการใช้สมาธิด้วยศักยภาพการทำงานของสมองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด .-เพิ่มเวลา 24 ชั่วโมง เป็น 2 เท่าได้ในแง่วิทยาศาสตร์-ช่วงหลังตื่นนอน 2-3 ชั่วโมงตอนเช้า เป็นเวลาทองของสมอง-ในช่วงบ่าย เราต้องรีเซตตัวเอง เรียกระดับสมาธิให้เพิ่มขึ้น-ไม่ควรใช้เวลาว่างไปกับการทำงาน แต่ควรใช้ในการพัฒนาตนเอง-15 นาทีก่อนนอน ไพร์มไทม์ที่ต้องป้อนข้อมูลดีๆ เข้าสู่สมอง.พวกนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเนื้อหาในเล่ม ซึ่งถ้าได้ทำตามวิธีที่แนะนำจะทำให้มีเวลาเพิ่มขึ้นไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ได้อีกเหลือเฟือและทำให้รู้ว่าเราควรใช้ช่วงเวลาต่างๆ ที่แตกต่างกันนั้นในการทำอะไร ในการทำงานงานประเภทไหน อะไรควรทำในช่วงเวลาใด เป็นต้น …โดยทฤษฎีทุกอย่างในเล่มมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ หรือผลงานทางวิชาการมาสนับสนุนรองรับ.หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต ก็ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้เวลา มาลองดูกันด้วยเทคนิคการจัดการเวลาแบบขั้นเทพ >>> หาอ่านได้ที่ Naiin.com และ Naiin App