รีวิว : TINY HABITS เปลี่ยนน้อยนิดเพื่อพิชิตทุกเป้าหมาย

คุณมีนิสัยเล็กๆน้อยๆ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้บ้างหรือไม่? และคุณสร้างนิสัยนี้มาได้อย่างไร?.เปิดมาด้วยคำถามให้ขบคิดกันก่อน สำหรับหนังสือ“Tiny Habits เปลี่ยนน้อยนิด พิชิตทุกเป้าหมาย”โดย BJ Fogg หรือ Dr. Brian Jeffrey Fogg นักสังคมศาสตร์ ผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัย Behaviour Design Lab ที่ Stanford University.เนื้อหาได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ที่จะทำ หรือเลิกทำอะไรซักอย่างในชีวิต สามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การสร้างอุปนิสัยเล็กๆ ที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่.ผู้เขียนเสนอแนวคิดที่เรียกว่า “Tiny Habits” (พฤติกรรมเล็กๆ)หลักการ ก็คือ: ไม่ควรคิดทำสิ่งใหญ่ๆ ตั้งแต่ต้น เพราะถ้าทำไม่สำเร็จจะเกิดการโทษตัวเอง และการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม มักจะมาจากความรู้สึกที่ดีไม่ใช่ความรู้สึกที่แย่ ควรย่อความฝันที่ต้องการให้เป็นพฤติกรรมเล็กๆ และมองความผิดพลาดให้เป็นการค้นพบเพื่อเดินหน้าต่อไป.ส่วนองค์ประกอบที่จะนำไปสู่พฤติกรรมใหม่นั้น เป็นโครงสร้างที่เรียกว่า Fogg Behaviour Model (B = M A P)Behaviour = พฤติกรรมที่เป็นอยู่หรือที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์นั้นขึ้นMotivation = แรงจูงใจที่จะทำพฤติกรรมนั้นAbility = ความยากง่ายที่จะทำพฤติกรรมนั้นPrompt = การแจ้งเตือนให้ทำพฤติกรรมกล่าวคือ ถ้าจะให้เกิดพฤติกรรมใหม่ขึ้นได้ จะต้องมีแรงจูงใจ ความสามารถที่จะทำ และการแจ้งเตือนให้ทำ เกิดขึ้นทั้ง 3 ปัจจัยพร้อมๆกัน ไม่อย่างนั้น มันจะไม่เกิดขึ้นซึ่งรูปแบบโครงสร้างนี้ ใช้ได้กับทั้งพฤติกรรมด้านดีและไม่ดีและแต่ละคนก็จะมี Motivation , Ability , Prompt ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป.จำไว้ว่า..ไม่มีเรื่องไหนเล็กเกินไป ถ้ามันสําคัญกับคุณการเปลี่ยนแปลง แม้เพียงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับเราก็เปรียบเสมือนคลื่นที่ระลอกออกไป มันจะมีผลกระทบในวงกว้างเสมอ .หากท่านใดสนใจ รายละเอียดลึกลงไปต่อจากนี้ สามารถติดตามต่อได้ใน “Tiny Habits เปลี่ยนน้อยนิด พิชิตทุกเป้าหมาย”เล่มนี้…มีจำหน่ายแล้วที่ Naiin.com และ Naiin App