รีวิว : เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ฉบับเข้าใจง่ายที่สุดในโลก! (Amazing Decisions)

บรรทัดฐานทางตลาด…บรรทัดฐานทางสังคม…คือ สองขั้วตรงข้าม ที่แบ่งโลกใบนี้ไว้ในด้านของ “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม”หนึ่งในมิติ การตัดสินใจของมนุษย์ที่จะกระทำ หรือไม่กระทำสิ่งต่างๆ.บรรทัดฐานทางตลาด คือ การคิดอย่างละเอียด ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเม็ดเงิน มีการให้ค่า ตีราคากับทุกการกระทำ ว่าต้องยื่นหมู ยื่นแมว ไม่มีของฟรีในโลกส่วนบรรทัดฐานทางสังคมนั้น มีความลึกและซับซ้อนเพิ่มขึ้นว่าด้วยเรื่องของคุณค่าทางจิตใจ หรือการกลัวที่จะถูกมองไม่ดี การไม่อยากถูกด้อยค่าในการกระทำ ความเกรงใจทั้งหมดนั่นจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุ ที่คนเรายังทำดีต่อกันหรือทำอะไรให้กัน แม้จะไม่มีเงินรางวัลมาล่อก็ตาม พูดง่ายๆ คือ เป็น “มารยาททางสังคม” นั่นเอง.และชีวิตมันจะวุ่นวายมากๆ ถ้าเราดันเอาบรรทัดฐานทางการตลาดไปใช้กับเรื่องที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคม.เช่น ไปกินข้าวบ้านพ่อแม่แฟน แล้วดันไปคิดเกรงใจตีค่าราคาอาหารมื้อนั้นออกมาเป็นเม็ดเงินแล้วจ่ายให้พวกเขา พวกเขาคงไม่ดีใจแน่ๆหรือกรณีที่สถานรับเลี้ยงเด็ก ไม่อยากให้ผู้ปกครองมารับลูกช้าเลยออกนโยบายคิดค่าปรับทุก 10 นาที ที่พ่อแม่มาเลท ผลลัพธ์ดันตรงกันข้าม เพราะคนที่มารับช้าอยู่แล้ว เค้าก็ยอมจ่ายเปรียบเทียบความคุ้มค่าว่านั่งทำงานต่ออีกนิดก็ได้ ยังไงก็โดนปรับ.หากใครที่ยังไม่เคยอ่าน “พฤติกรรมพยากรณ์” (Predictably Irrational) ของ Dan Ariely.. หนังสือ “Amazing Decisions เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ฉบับเข้าใจง่ายที่สุดในโลก!” เล่มนี้..ก็เป็นเหมือนการ์ตูนที่สรุปเนื้อหาของเล่มนั้นไว้แล้ว ..อ่าน 1 ได้ถึง 2! อ่านเข้าใจง่าย และยังได้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับด้าน “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” ครบถ้วนอีกด้วย