น้องอินทร์ Best offer ลด On Top 100 บาท

เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดปกติ)

-------------- หนังสือร่วมรายการเฉพาะ Naiin.com เท่านั้น --------------

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และไม่รับคืนสินค้าสำหรับโปรโมชั่นนี้ ยกเว้น หน้าขาด หน้าหายเท่านั้น!!*

การคิดราคาส่วนลดระบบจะคำนวณให้ลูกค้าเรียบร้อยที่ตะกร้า

STEP 1

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Naiin.com
      1. ลด 10% เมื่อซื้อหนังสือสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์
      2. ลด 5% เมื่อซื้อหนังสือสำนักพิมพ์ที่จัดจำหน่าย โดยบริษัทอมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
      3. ลด 5% เมื่อซื้อหนังสือสำนักพิมพ์ที่จัดจำหน่าย โดยสำนักพิมพ์อื่นๆ

STEP 2 ^^สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้หลังหักส่วนลดสมาชิกแล้ว ลดเพิ่ม On Top อีก100 บาท เมื่อซื้อครบ 1,200 บาทขึ้นไปนะครับ^^

 

**โปรโมชั่นดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการห่อปกหนังสือทุกกรณี **

***ยกเว้นหนังสือพระราชนิพนธ์ นิตยสาร eBook หนังสือในเครือนาบู  เบเกอรี่ phoenix และ phoenix magenta หนังสือเปิดจอง***