RESILIENCE ยืนหยัดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ในชีวิตนี้ทุกคนต้องเคยมีเวลาที่มืดแปดด้าน..มองไม่เห็นทางออก
หรือประสบความล้มเหลวมาก่อน..แต่ในการที่จะออกมาจาก
ความสิ้นหวังเหล่านั้น ทักษะ ''Resilience'' เป็นสิ่งจำเป็น
ที่จะต้องถูกฝึกฝนและนำมาใช้…คำถาม คือ เราจะทำได้อย่างไร?
.
RESILIENCE ในที่นี้แปลว่า >> “พลังแห่งการฟื้นตัว” ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคที่ต้องเผชิญ โดยเตรียมพร้อม
รับมือได้อย่างเหมาะสม และมีความยืดหยุ่นในแต่ละสถานการณ์
.
หนังสือ “RESILIENCE ยืนหยัดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น” เล่มนี้
แปลโดยคุณอาสยา อภิชนางกูร …เขียนโดยคุณคิมจูฮวัน
อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยยอนเช ประเทศเกาหลีใต้
ทุกอย่างมีงานวิจัยมารองรับ โดยผู้เขียนยังบอกอีกว่า แท้ที่จริงแล้ว
“พลังแห่งการฟื้นตัว” คือ “ทักษะ” ซึ่ง “ทักษะ” เป็นสิ่งที่ฝึกฝนกันได้
.
เราทุกคนล้วนสามารถพัฒนา ได้ด้วยการฝึกทักษะ 2 ประการ ดังนี้
1. ทักษะการปรับตัว..ได้แก่
-การปรับอารมณ์
-การยับยั้งชั่งใจ
-การวิเคราะห์ปัญหา
.
2. ทักษะมนุษยสัมพันธ์..ได้แก่
-การสื่อสาร
-การเข้าใจผู้อื่น
-การขยายตัวตน
.
โดยต้องใช้ “ทัศนคติเชิงบวก” เพื่อที่จะช่วยพัฒนา 2 ทักษะข้างต้น
ด้วยการ หาวิธีเพิ่มระดับพื้นฐานความสุขของตัวเอง และควรเสาะหา
เพื่อค้นพบจุดแข็งของตัวเอง และพัฒนาจุดแข็งนั้นต่อไปเรื่อยๆ
.
เราอาจจะเคยได้ยินว่าบางคน ถึงแม้จะเจออุปสรรคอะไร
เขาก็ก้าวผ่านมาได้ทุกครั้ง จนกระทั่งประสบความสำเร็จ
แต่บางคนกลับทำไม่ได้ อะไรคือความแตกต่างกัน?
…หรือคนที่เขาทำสำเร็จ อาจจะมี “พลังแห่งการฟื้นตัว”
หรือมี “ทักษะการปรับตัว” & “ทักษะมนุษยสัมพันธ์” ที่ดี
เลยทำให้เขาฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าคนอื่นๆ
.
คนที่เคยล้มมาก่อนเท่านั้นที่จะรู้ว่าต้องลุกขึ้นอย่างไร
ไปร่วมเรียนรู้ทักษะ ''Resilience'' ฝึกฝนการปรับตัว
การมีมนุษยสัมพันธ์ และการมีทัศนคติเชิงบวก ไปพร้อมๆ กัน
ได้ใน “RESILIENCE ยืนหยัดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”
>>> มีจำหน่ายแล้วที่ Naiin.com และ Naiin App ..

สินค้าขายดี ไลฟ์สไตล์แอนด์กิ๊ฟ ดูทั้งหมด >

loading