"Kids Day คิดดี Special"

โปรโมชั่นหนังสือหมวดเด็ก ราคาพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562

-------------- หนังสือร่วมรายการที่ Naiin.com และหน้าร้านนายอินทร์ --------------

*โปรโมชั่นดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการห่อปกหนังสือทุกกรณี *

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และไม่รับคืนสินค้าสำหรับโปรโมชั่นนี้ ยกเว้น หน้าขาด หน้าหายเท่านั้น!!*

 

ซื้อหนังสือหมวดเด็กและการ์ตูนความรู้ ครบ 3 เล่ม 15% (เฉพาะสำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการ)

หนังสือหมวดเด็กน้อย http://bit.ly/2FqCfh7
หนังสือหมวดการ์ตูนความรู้ http://bit.ly/2ADDndL
หนังสือหมวดอ่านนอกเวลา http://bit.ly/2RHQWCW
 

ซื้อหนังสือหมวดเด็กที่ร่วมรายการ ลดพิเศษ 40%

หนังสือนิทานแปลงร่าง http://bit.ly/2QBynf5
หนังสือการ์ตูนความรู้ AR http://bit.ly/2SRldg1
หนังสือการ์ตูนความรู้ อื่นๆ http://bit.ly/2SLDCL7