You make my day ลดทั้งเว็บไซต์ 15%

ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2561

-------------- หนังสือร่วมรายการเฉพาะ Naiin.com เท่านั้น --------------

***ยกเว้นหนังสือพระราชนิพนธ์ Pre-order นิตยสาร eBook หนังสือในเครือนาบู เบเกอรี่ phoenix และ phoenix magenta***

_________________________________________

= วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 =

เวลา 9.00 - 18.00 น.

รับส่วนลด 20%

*เฉพาะวันที่และเวลาที่กำหนดเท่านั้น*

_________________________________________

= วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 =

ใส่ Code

CMD18

รับส่วนลดตาม Step

= ลดทันที 17% เมื่อช้อปครบ    500 บาท =

ลดทันที 20% เมื่อช้อปครบ    800 บาท =

_________________________________________ 

**โปรโมชั่นดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการห่อปกหนังสือทุกกรณี **

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และไม่รับคืนสินค้าสำหรับโปรโมชั่นนี้ ยกเว้น หน้าขาด หน้าหายเท่านั้น!!*