- เอาใจคอนิยายสายวาย -

โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 7 ตุลาคม 2561 เท่านั้น

-------------- หนังสือร่วมรายการเฉพาะ Naiin.com เท่านั้น --------------

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และไม่รับคืนสินค้าสำหรับโปรโมชั่นนี้ ยกเว้น หน้าขาด หน้าหายเท่านั้น!!*

**โปรโมชั่นดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการห่อปกหนังสือทุกกรณี **

***เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการ*** 

everY

http://bit.ly/2NPR2at

Sense Book

http://bit.ly/2DFt39f

Hermit

http://bit.ly/2NeSyh8

รักคุณ

http://bit.ly/2NbPsdN

Fireworks

http://bit.ly/2Osw14Y (ลดเฉพาะปกเท่านั้น)

Taisei Books

http://bit.ly/2NVu0Pm (ลดเฉพาะปกเท่านั้น)

Deep

http://bit.ly/2OZNChR

Nabu

http://bit.ly/2P1JPRd (ลดเฉพาะปกเท่านั้น)

ILLREI

http://bit.ly/2IqVrdP

____________________________________________________