สู่แดนพุทธองค์ พุทธคยา

พบกับเส้นทางสู่การตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกเมืองที่พระพุทธองค์ทรงเคย เสด็จผ่าน รวมถึงเคยเสด็จประทับ สถานที่ในอดีตที่มีผู้คนเข้ามาขอฟังธรรมจากพระองค์หลังจากที่ได้รู้ว่า ณ บัดนี้พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกมนุษย์แล้ว อีกทั้งยังมีเรื่องราวของกำเนิดภิกษุณีรูปแรกและวัด ในศาสนาพุทธแห่งแรกของโลก ที่สำคัญคือตำนานต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ปัจจุบันขยายหน่อไปเติบโต เป็นที่สักการบูชาของชาวพุทธในอีกหลายประเทศรวมถึงวัดในประเทศไทยด้วย
จำนวน :

1

199.00 บาท

60.00 บาท

"คุณประหยัดไป 139.00 บาท (69.85 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

พบกับเส้นทางสู่การตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกเมืองที่พระพุทธองค์ทรงเคย เสด็จผ่าน รวมถึงเคยเสด็จประทับ สถานที่ในอดีตที่มีผู้คนเข้ามาขอฟังธรรมจากพระองค์หลังจากที่ได้รู้ว่า ณ บัดนี้พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกมนุษย์แล้ว อีกทั้งยังมีเรื่องราวของกำเนิดภิกษุณีรูปแรกและวัด ในศาสนาพุทธแห่งแรกของโลก ที่สำคัญคือตำนานต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ปัจจุบันขยายหน่อไปเติบโต เป็นที่สักการบูชาของชาวพุทธในอีกหลายประเทศรวมถึงวัดในประเทศไทยด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว