ขบวนการในความเคลื่อนไหวฯ

เมื่อครั้งที่หนังสือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันปรากฏสู่สายตาผู้อ่านเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม 2546 ณ อีกซีกโลกหนึ่ง นักเคลื่อนไหว ปัญญาชน และสมาชิกของขบวนการทางสังคมจากนานาชาติได้ไปรวมตัวกันที่เวทีสังคมโลกหรือ World Social Forum ในเมืองปอร์ตูอาเลเกร ประเทศบราซิล ในโอกาสนั้นพวกเขาประกาศออกมาว่า

‘เราคือขบวนการทางสังคมที่กำลังต่อสู้อยู่ทั่วโลก เพื่อต่อต้านโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ รวมทั้งต่อต้านสงคราม ลัทธิเหยียดผิว การแบ่งชั้นวรรณะ ความยากจน ระบบชายเป็นใหญ่ และการเลือกปฏิบัติและกีดกันทุกรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจ ชาติพันธุ์ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เพศ เราทุกคนกำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมในสังคม ความเป็นพลเมือง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สิทธิสากล และสิทธิของประชาชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง

‘เรายืนหยัดอยู่ข้างสันติภาพ ความร่วมมือกันระหว่างประเทศ สังคมที่ยั่งยืนซึ่งตอบสนองความจำเป็นของประชาชนด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย สุขภาพ การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร น้ำ พลังงาน การคมนาคม และสิทธิมนุษยชน

‘เราสมานฉันท์กับกลุ่มผู้หญิงที่กำลังต่อสู้กับความรุนแรงในสังคมชายเป็นใหญ่ เราสนับสนุนการต่อสู้ของชาวนาชาวไร่ ผู้ใช้แรงงาน ขบวนการคนเมือง และ
ทุกกลุ่มชนที่กำลังถูกคุกคามด้านที่อยู่อาศัย การมีงานทำ ที่ดิน และสิทธิ
ของพวกเขา

‘เราได้รวมพลังคนนับล้านเพื่อที่จะประกาศว่า อีกโลกหนึ่งเป็นไปได้

 

จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ขบวนการในความเคลื่อนไหวฯ

เมื่อครั้งที่หนังสือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันปรากฏสู่สายตาผู้อ่านเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม 2546 ณ อีกซีกโลกหนึ่ง นักเคลื่อนไหว ปัญญาชน และสมาชิกของขบวนการทางสังคมจากนานาชาติได้ไปรวมตัวกันที่เวทีสังคมโลกหรือ World Social Forum ในเมืองปอร์ตูอาเลเกร ประเทศบราซิล ในโอกาสนั้นพวกเขาประกาศออกมาว่า

‘เราคือขบวนการทางสังคมที่กำลังต่อสู้อยู่ทั่วโลก เพื่อต่อต้านโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ รวมทั้งต่อต้านสงคราม ลัทธิเหยียดผิว การแบ่งชั้นวรรณะ ความยากจน ระบบชายเป็นใหญ่ และการเลือกปฏิบัติและกีดกันทุกรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจ ชาติพันธุ์ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เพศ เราทุกคนกำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมในสังคม ความเป็นพลเมือง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สิทธิสากล และสิทธิของประชาชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง

‘เรายืนหยัดอยู่ข้างสันติภาพ ความร่วมมือกันระหว่างประเทศ สังคมที่ยั่งยืนซึ่งตอบสนองความจำเป็นของประชาชนด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย สุขภาพ การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร น้ำ พลังงาน การคมนาคม และสิทธิมนุษยชน

‘เราสมานฉันท์กับกลุ่มผู้หญิงที่กำลังต่อสู้กับความรุนแรงในสังคมชายเป็นใหญ่ เราสนับสนุนการต่อสู้ของชาวนาชาวไร่ ผู้ใช้แรงงาน ขบวนการคนเมือง และ
ทุกกลุ่มชนที่กำลังถูกคุกคามด้านที่อยู่อาศัย การมีงานทำ ที่ดิน และสิทธิ
ของพวกเขา

‘เราได้รวมพลังคนนับล้านเพื่อที่จะประกาศว่า อีกโลกหนึ่งเป็นไปได้

 ข้อมูลเพิ่มเติม : ขบวนการในความเคลื่อนไหวฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ขบวนการในความเคลื่อนไหวฯ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว