คู่มือเตรียมสอบ V-NET

ความสำคัญของการสอบ V-NET
- เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตร
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
- เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของการเรียน
   การสอนของสถานศึกษา
- เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ
- ใช้ในการประกันคุณภาพสถานศึกษาของ สมศ.

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com สำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการซื้อครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

290.00 บาท

275.50 บาท

"คุณประหยัดไป 14.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ V-NET


รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ V-NET

ความสำคัญของการสอบ V-NET
- เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตร
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
- เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของการเรียน
   การสอนของสถานศึกษา
- เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ
- ใช้ในการประกันคุณภาพสถานศึกษาของ สมศ.

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว