Marketing for Work งานตลาด

จากการวางแผน สู่การปฏิบัติ

Tags : มาเก็ตเติ้ง ประชาสัมพันธ์ลโปรโมชั่น เวิร์ค

จำนวน :

1

220.00 บาท

198.00 บาท

"คุณประหยัดไป 22.00 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Marketing for Work งานตลาด

หนังสือ Marketing for Work… งานตลาด เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ แบ่งปันประสบการณ์และความรู้สำหรับการทำงานด้านการตลาด โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ การวางแผน (Plan) และการปฏิบัติ (Implementation) โดยการวางแผน ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) วัตถุประสงค์ (Objective) กลยุทธ์ (Strategy) แผนการดำเนินการ (Action Plan) การประเมินผล (Evaluation) และการปฏิบัติ ประกอบด้วย การลงมือทำ (Do) การตรวจสอบ (Check) การดำเนินการ (Act) ซึ่งผู้อ่านจะได้ความรู้ หลักการ แนวความคิด และทักษะทางด้านการตลาดมากมายจากหนังสือเล่มนี้ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้


ข้อมูลเพิ่มเติม : Marketing for Work งานตลาด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Marketing for Work งานตลาด ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว