พุทธอัจฉริยะ

กว่าร้อยปีมาแล้วที่มนุษยเชื่อว่า ความลับแห่งห้วงจักรวาลนั้น ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมืออันทันสมัยเป็นตัวช่วยในการศึกษาดาราศาสตร์

นั่นไม่ใช่เรื่องผิด แต่ที่ถูกต้องและจริงแท้ยิ่งกว่านั้นคือ ความลี้ลับแห่งจักรวาลได้ถูกค้นพบมากว่า 2,500 ปีด้วยอัจฉริยะแห่งมหาบุรุษผู้หนึ่ง ผู้ซึ่งถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติอันประเสริฐสูงสุด อย่างที่ไม่สามารถหาผู้ใดเทียบได้ เท่าที่ประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษย์ชาติจะพึงจารึกไว้

มหาบุรุษผู้นั้นจะเป็นใครไปมิได้นอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาแห่งพุทธศาสนา พระปัญญาธิกะพุทธเจ้า บรมมหาบุรุษผู้ทรงหยั่งรู้อดีตและอนาคตอย่างยอดยิ่งในปฐพีไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน พระองค์ทรงทราบได้อย่างไร... และพระองค์ทรงทราบในสิ่งใดบ้าง

“พุทธอัจฉริยะ” ผลงานของ “ศาสตราจารย์ นายแพทย์คงศักดิ์ ตันไพจิตร” จะเผยถึงเหตุแห่งความน่าอัศจรรย์นี้ โดยเฉพาะหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ชัดถึงการค้นพบจักรวาลของพระพุทธองค์ นั่นคือพระสูตร “อัคคัญญสูตร” ที่ทรงอธิบายถึงกำเนิดของระบบสุริยจักรวาล ซึ่งประกอบด้วยดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และกลุ่มดาวเคราะห์โคจรอยู่รวมกันเมื่อกว่า 2,500 ปีที่ยังไม่มีแม้เครื่องมือใดเข้ามาช่วยเหลือมนุษย์ จึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่บอกถึงความเป็น “พระสัพพัญญู” ผู้รู้แจ้งเห็นจริงของพระพุทธเจ้าได้โดยแท้

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนาพุทธที่ทำให้เห็นว่า วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธอย่างแท้จริง จนแม้แต่ “ทันตแพทย์สม สุจีรา” ผู้ให้คำนิยมในหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวว่า “พุทธอัจฉริยะเป็นหนังสือที่เชื่อมโยงธรรมะกับวิทยาศาสตร์ชีววิทยาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะหาผู้ที่สามารถเขียนหนังสือแบบนี้ได้ไม่ง่ายนัก เพราะต้องมีความรู้ที่ตกผลึกทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และพุทธศาสนา”
จำนวน :

1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พุทธอัจฉริยะ

กว่าร้อยปีมาแล้วที่มนุษยเชื่อว่า ความลับแห่งห้วงจักรวาลนั้น ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมืออันทันสมัยเป็นตัวช่วยในการศึกษาดาราศาสตร์

นั่นไม่ใช่เรื่องผิด แต่ที่ถูกต้องและจริงแท้ยิ่งกว่านั้นคือ ความลี้ลับแห่งจักรวาลได้ถูกค้นพบมากว่า 2,500 ปีด้วยอัจฉริยะแห่งมหาบุรุษผู้หนึ่ง ผู้ซึ่งถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติอันประเสริฐสูงสุด อย่างที่ไม่สามารถหาผู้ใดเทียบได้ เท่าที่ประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษย์ชาติจะพึงจารึกไว้

มหาบุรุษผู้นั้นจะเป็นใครไปมิได้นอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาแห่งพุทธศาสนา พระปัญญาธิกะพุทธเจ้า บรมมหาบุรุษผู้ทรงหยั่งรู้อดีตและอนาคตอย่างยอดยิ่งในปฐพีไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน พระองค์ทรงทราบได้อย่างไร... และพระองค์ทรงทราบในสิ่งใดบ้าง

“พุทธอัจฉริยะ” ผลงานของ “ศาสตราจารย์ นายแพทย์คงศักดิ์ ตันไพจิตร” จะเผยถึงเหตุแห่งความน่าอัศจรรย์นี้ โดยเฉพาะหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ชัดถึงการค้นพบจักรวาลของพระพุทธองค์ นั่นคือพระสูตร “อัคคัญญสูตร” ที่ทรงอธิบายถึงกำเนิดของระบบสุริยจักรวาล ซึ่งประกอบด้วยดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และกลุ่มดาวเคราะห์โคจรอยู่รวมกันเมื่อกว่า 2,500 ปีที่ยังไม่มีแม้เครื่องมือใดเข้ามาช่วยเหลือมนุษย์ จึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่บอกถึงความเป็น “พระสัพพัญญู” ผู้รู้แจ้งเห็นจริงของพระพุทธเจ้าได้โดยแท้

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนาพุทธที่ทำให้เห็นว่า วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธอย่างแท้จริง จนแม้แต่ “ทันตแพทย์สม สุจีรา” ผู้ให้คำนิยมในหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวว่า “พุทธอัจฉริยะเป็นหนังสือที่เชื่อมโยงธรรมะกับวิทยาศาสตร์ชีววิทยาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะหาผู้ที่สามารถเขียนหนังสือแบบนี้ได้ไม่ง่ายนัก เพราะต้องมีความรู้ที่ตกผลึกทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และพุทธศาสนา”


ข้อมูลเพิ่มเติม : พุทธอัจฉริยะ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พุทธอัจฉริยะ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว