คู่มือ-เตรียมสอบสังคมศึกษาม.4-6สาระที่5(ภูมิศาสตร์)

หนังสือ คู่มือ–เตรียมสอบ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ตรงตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตรงตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้จัดทำได้มีการรวบรวมเนื้อหาสาระของภูมิศาสตร์ในระดับ ม.ปลายไว้อย่างครบถ้วนโดยจัดแบ่งออกเป็น 13 บท ซึ่งแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่มีการสรุปเพื่อให้ได้ความคิดรวบยอดอย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียน ในแต่ละบทจะมีแบบทดสอบที่หลากหลาย ผ่านการวิเคราะห์อย่างดี และมีการเฉลยแบบทดสอบพร้อมการให้เหตุผลอย่างละเอียดทุกข้อ เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมตัวสอบ O-NET -PAT 5- LAS เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

จำนวน :

1

 • 1

109.00 บาท

103.55 บาท

"คุณประหยัดไป 5.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือ-เตรียมสอบสังคมศึกษาม.4-6สาระที่5(ภูมิศาสตร์)


รายละเอียด : คู่มือ-เตรียมสอบสังคมศึกษาม.4-6สาระที่5(ภูมิศาสตร์)

หนังสือ คู่มือ–เตรียมสอบ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ตรงตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตรงตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้จัดทำได้มีการรวบรวมเนื้อหาสาระของภูมิศาสตร์ในระดับ ม.ปลายไว้อย่างครบถ้วนโดยจัดแบ่งออกเป็น 13 บท ซึ่งแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่มีการสรุปเพื่อให้ได้ความคิดรวบยอดอย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียน ในแต่ละบทจะมีแบบทดสอบที่หลากหลาย ผ่านการวิเคราะห์อย่างดี และมีการเฉลยแบบทดสอบพร้อมการให้เหตุผลอย่างละเอียดทุกข้อ เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมตัวสอบ O-NET -PAT 5- LAS เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว