เห็นความจริง

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เธอทั้งหลายพึงกำหนดรู้ว่า ธรรมที่เราแสดงนั้นมีอุปมาดั่งพ่วงแพให้อาศัย แม้แต่ธรรมก็ยังต้องละเสีย จักกล่าวไปไยกับอธรรมเล่า..." แสดงว่าแม้ธรรมะพระพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าไม่ให้ยึดถือ จึงไม่ควรกล่าวว่าสิ่งใดเป็นธรรมะและมิใช่ธรรมะ เพราะพระอริยบุคคลทั้งหลายต่างก็อาศัย สังขตธรรมนี้แล้วจึงมีความแตกต่างกัน...อะไรเล่าเป็นผู้ดับสรรพกิเลสและบรรลุพระนิพพาน จะเห็นได้ว่าว่างเปล่าทั้งสิ้น ไม่มีสภาวะใดเกิดขึ้นหรือดับไป ฉะนั้นผู้บรรลุหรือผู้ถึงนิพพานหามีไม่ เปรียบเสมือนมายาบุรุษคนหนึ่ง ประหารมายาบุรุษอีกคนหนึ่ง การประหารของมายาบุรุษทั้งสองย่อมเป็นมายาไปด้วย เช่นนี้จะมีอะไรอีกเล่าสำหรับการบรรลุและไม่บรรลุ เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเพียงการชี้แนะแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งให้แจ่มแจ้งมากขึ้น สุดแล้วแต่ผู้อ่านแต่ละท่านจะทำความเข้าใจจนเห็นแจ้งจากใจได้ การเดินทางก็จะง่ายขึ้นทั้งๆ ที่ไม่มีทางจะต้องเดินและไม่มีผู้เดินเลย อนึ่งการรับธรรมเรียนธรรมโดยการอ่าน เปรียบเสมือนการเก็บเกี่ยวข้าวในนา เมื่อถึงเวลาก็ควรจะเก็บเอาไว้ให้หมด ส่วนที่ใช้การไม่ได้ก็เลือกทิ้งไปจึงจะถูกและควร ผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วก็ขอคารวะจากใจจริง สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นก็เชิญติดตามอ่านดู ผลงานนี้เป็นแต่เพียงความคิดที่ปรุงขึ้นจากการเห็นธรรมของข้าพเจ้า หากจะเป็นประโยชน์แก่ท่านได้บ้าง ก็นับว่าเป็นบารมีของท่านเอง

จำนวน :

1

169.00 บาท

160.55 บาท

"คุณประหยัดไป 8.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เห็นความจริง

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เธอทั้งหลายพึงกำหนดรู้ว่า ธรรมที่เราแสดงนั้นมีอุปมาดั่งพ่วงแพให้อาศัย แม้แต่ธรรมก็ยังต้องละเสีย จักกล่าวไปไยกับอธรรมเล่า..." แสดงว่าแม้ธรรมะพระพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าไม่ให้ยึดถือ จึงไม่ควรกล่าวว่าสิ่งใดเป็นธรรมะและมิใช่ธรรมะ เพราะพระอริยบุคคลทั้งหลายต่างก็อาศัย สังขตธรรมนี้แล้วจึงมีความแตกต่างกัน...อะไรเล่าเป็นผู้ดับสรรพกิเลสและบรรลุพระนิพพาน จะเห็นได้ว่าว่างเปล่าทั้งสิ้น ไม่มีสภาวะใดเกิดขึ้นหรือดับไป ฉะนั้นผู้บรรลุหรือผู้ถึงนิพพานหามีไม่ เปรียบเสมือนมายาบุรุษคนหนึ่ง ประหารมายาบุรุษอีกคนหนึ่ง การประหารของมายาบุรุษทั้งสองย่อมเป็นมายาไปด้วย เช่นนี้จะมีอะไรอีกเล่าสำหรับการบรรลุและไม่บรรลุ เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเพียงการชี้แนะแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งให้แจ่มแจ้งมากขึ้น สุดแล้วแต่ผู้อ่านแต่ละท่านจะทำความเข้าใจจนเห็นแจ้งจากใจได้ การเดินทางก็จะง่ายขึ้นทั้งๆ ที่ไม่มีทางจะต้องเดินและไม่มีผู้เดินเลย อนึ่งการรับธรรมเรียนธรรมโดยการอ่าน เปรียบเสมือนการเก็บเกี่ยวข้าวในนา เมื่อถึงเวลาก็ควรจะเก็บเอาไว้ให้หมด ส่วนที่ใช้การไม่ได้ก็เลือกทิ้งไปจึงจะถูกและควร ผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วก็ขอคารวะจากใจจริง สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นก็เชิญติดตามอ่านดู ผลงานนี้เป็นแต่เพียงความคิดที่ปรุงขึ้นจากการเห็นธรรมของข้าพเจ้า หากจะเป็นประโยชน์แก่ท่านได้บ้าง ก็นับว่าเป็นบารมีของท่านเองข้อมูลเพิ่มเติม : เห็นความจริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เห็นความจริง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว