กรรมฐานบริหารจิต(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

ความเจริญของชีวิตเกิดจากจิตที่ผ่องใส

Tags : หนังสือธรรมะ ศาสนาพุทธ ธรรมบรรยาย หลวงพ่อจรัญ กรรมฐาน

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

80.00 บาท

68.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Coming Soon Add to Wish List

รายละเอียด : กรรมฐานบริหารจิต(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

กรรมฐานบริหารจิต (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

กรรมฐานบริหารจิต : ความเจริญของชีวิตเกิดจากจิตที่ผ่องใส เล่มนี้ เป็นธรรมบรรยายของ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) แห่งวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี อันประกอบไปด้วยหลักธรรมมะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน รวมถึงธรรมบรรยายที่เป็นหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในแนวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อให้ผู้สนใจได้นำไป ศึกษา ค้นคว้า และนำไปพิจารณา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมต่อไป


คำนำ : กรรมฐานบริหารจิต(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

ขอเจริญพร ญาติโยมพุทธบริษัท  อุบาสก อุบาสิกา และผู้สนใจธรรมทั้งหลายทุกท่าน

วันนี้เป็นธรรมสวนะ เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ก็เป็นเวลาเข้าวัสสามาได้ ๕๐ กว่าวันแล้ว แล้วเหลืออีกไม่ช้าก็จะออกวัสสา นี่ก็ผ่านมาถึงขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ แล้ว เดี๋ยวก็ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ และก็ต่อไปข้างแรมเมื่อถึงแรม ๑๕ ค่ำต่อไป ก็เป็นขึ้น ๘ ค่ำและก็ขึ้น เดือน ๑๑ ก็จะถึงวันออกวัสสา

เจริญกรรมฐาน บริหารร่างกายให้เป็นปกติ

วันนี้เป็นวันธรรมสวนะ วันพระ ที่พุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจมาบำเพ็ญกุศล ทาน ศีล ภาวนา มีการบริจาคทาน มีการบำเพ็ญ ศีลอุโบสถกำหนดองค์ ๘ ประการในอุโบสถ และก็ได้มาเจริญกรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน เจริญภาวนา บริหารให้ร่างกาย สังขารมีสุขภาพอนามัยดี และก็มีปกติสุขดี และการแก้ไขปัญหาก็จะดีขึ้น ได้ด้วยการเจริญพระกรรมฐานในธรรมสวนะในวันนี้ มาหาสงบให้กับจิตใจ มาเป็นความจริงให้ปรากฏชัดแก่เราทั้งหลาย


สารบัญ : กรรมฐานบริหารจิต(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

  • การบริหารจิต บริหารจิตให้อดทนต่อหน้าที่ด้วยกรรมฐาน
  • การพัฒนาจิต พัฒนาจิตด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
  • สอนกรรมฐาน บำเพ็ญจิตภาวนาด้วยการเจริญสติปัฏฐาน
  • แสงสว่างทางปัญญาเพิ่มพูนด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
  • สติสัมปชัญญะ ดับโลภะ โทสะ โมหะ ด้วยพระกรรมฐาน
  • เหตุที่จิตไม่มีสมาธิพากเพียรปฏิบัติ ตัดความกังวลได้ผลแน่นอน

เนื้อหาปกหลัง : กรรมฐานบริหารจิต(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

บาปบุญคุณโทษ มีอยู่กับเราเหมือนเงาตามตัว ถ้าตัวเราสวย กายเป็นบุญ จิตเป็นบุญ

เงา...มันก็ตามเป็นบุญไปด้วย เหมือนกระจกเงาส่องฉะนั้นรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : กรรมฐานบริหารจิต(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

กรรมฐานบริหารจิต : ความเจริญของชีวิตเกิดจากจิตที่ผ่องใส เล่มนี้ เป็นธรรมบรรยายของ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) แห่งวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี อันประกอบไปด้วยหลักธรรมมะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน รวมถึงธรรมบรรยายที่เป็นหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ในแนวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อให้ผู้สนใจได้นำไป ศึกษา ค้นคว้า และนำไปพิจารณา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมต่อไปข้อมูลเพิ่มเติม : กรรมฐานบริหารจิต(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กรรมฐานบริหารจิต(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว