Diary กำลังใจ (2552-2009)

ในวโรกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประทานทุนส่วนพระองค์จัดตั้ง โครงการกำลังใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสและผู้ยากไร้ โดยครั้งนี้พระเจ้าหลานเธอฯ ได้โปรดฯ ให้จัดค่าย "พุทธบุตร พุทธธรรม" ขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทางวัดปัญญานันทาราม และบ้านกาญจนาภิเษก กลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้รับโอกาสในการปฏิบัติธรรมตามวิถีพุทธอย่างเข้าใจ นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกร่วม จนเยาวชนเหล่านี้สามารถครองตนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศอย่างยั่งยืน

ในการจัดพิมพ์อนุทินและสมุดบันทึกโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ศิลปินวาดรูปประกอบ จากแนวคิด "วาทกรรม..วัยรุ่นบ้านกาญจนาภิเษก" ซึ่งเป็นบทบันทึกมุมมองต่อชีวิตและสังคมของเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยรายได้จากการจำหน่ายสมุดบันทึกเล่มนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบทุนโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
จำนวน :

1

195.00 บาท

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Diary กำลังใจ (2552-2009)

ในวโรกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประทานทุนส่วนพระองค์จัดตั้ง โครงการกำลังใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสและผู้ยากไร้ โดยครั้งนี้พระเจ้าหลานเธอฯ ได้โปรดฯ ให้จัดค่าย "พุทธบุตร พุทธธรรม" ขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทางวัดปัญญานันทาราม และบ้านกาญจนาภิเษก กลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้รับโอกาสในการปฏิบัติธรรมตามวิถีพุทธอย่างเข้าใจ นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกร่วม จนเยาวชนเหล่านี้สามารถครองตนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศอย่างยั่งยืน

ในการจัดพิมพ์อนุทินและสมุดบันทึกโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ศิลปินวาดรูปประกอบ จากแนวคิด "วาทกรรม..วัยรุ่นบ้านกาญจนาภิเษก" ซึ่งเป็นบทบันทึกมุมมองต่อชีวิตและสังคมของเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยรายได้จากการจำหน่ายสมุดบันทึกเล่มนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบทุนโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


ข้อมูลเพิ่มเติม : Diary กำลังใจ (2552-2009)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Diary กำลังใจ (2552-2009) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว