อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา

เป็นหนังสือทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าอีกเรื่องหนึ่ง ในจำนวนหนังสือหลายเล่มที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาให้มีผลดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อความสงบสุขของชนในชาติของเราโดยส่วนรวม พระพุทธองค์ได้ตรัสมงคงสูตร อันปรากฎอยู่ในขุททกปาฐะและสุตตนิบาต แห่งคัมภีร์ขุททกนิกาย พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ เช่นเดียวกันกับรตนสูตรและเมตตสูตร อันปรากฏอยู่ทั้งในขุททกปาฐะและสุตตนิบาตแห่งคัมภีร์ขุททนิกายเช่นเดียวกัน
จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา

อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา

หนังสือ "อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา ฉบับรวมเล่ม" เล่มนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวิสุทธิกวี ท่านเจ้าอาวาสวัดโสมมนัสวิหาร ได้นำหลักธรรมเรื่อง มงคล ๓๘ ประการ อันเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาเทศนาสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจธรรมะได้อย่างง่ายดาย และมีหลักอธิบายโดยละเอียด เหมาะสมกับการศึกษาและปฏิบัติตาม

ถ้าท่านผู้ใดได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้สักครั้ง ก็จักถือว่าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนานับแต่พื้นฐานในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด คือหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นความสุขความเจริญแก่ตนและผู้อื่นอย่างแน่นอน


สารบัญ : อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา

  • เหตุเกิดมงคงสูตร
  • มงคลคืออะไร
  • มงคล ๓๘ ประการ
  • ทางก้าวหน้า
  • ความหมายของมงคลแต่ละข้อ
  • อุดมมงคลข้อที่ ๑ การไม่คบคนพาล
  • คนพาลคือคนเช่นไร
  • ลักษณะของคนพาล
  • เหตุที่พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้คบคนพาล
  • อุดมมงคลข้อที่ ๒ การคบบัณฑิต
  • คนดีในพระพุทธศาสนา
  • ลักษณะของบัณฑิต
  • ทำไมต้องคบบัณฑิต
  • อุดมมงคลข้อที่ ๓ การบูชาคนที่ควรบูชา
  • การบูชา ๓ อย่าง


ข้อมูลเพิ่มเติม : อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว