พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้เขียน: RUN OF LAW

สำนักพิมพ์: RUN OF LAW

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 (0) เขียนรีวิว

31.50 บาท

35.00 บาท ประหยัด 3.50 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 คะแนน

 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น:E-Book นักเขียนอิสระ ลดทุกเล่ม ทั้งเว็บ 10% วันที่ 1 - 31 ก.ค. 67

31.50 บาท

35.00 บาท
35.00 บาท
ประหยัด 3.50 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 คะแนน

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • E-Book ช้อป E-Book และ E-Magazine ครบ 5 เล่ม ลด 20% วันที่ 14 - 25 ก.ค. 67
จำนวนหน้า
11 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
0.51 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000115693

รายละเอียด : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง และศาลจังหวัดมีนบุรี มีสถิติคดีรับใหม่จำนวนมาก และเมื่อพิจารณาเฉพาะคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลจังหวัดปรากฏว่ามีปริมาณคดีรับใหม่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับปริมาณคดีรับใหม่ของศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลอาญาธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการศาลยุติธรรมเหมาะสมกับปริมาณคดีและมีผู้พิพากษาที่มีอาวุโสในระดับเดียวกันเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี และเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเกิดความเป็นเอกภาพและส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรแยกประเภทคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง ออกจากกัน โดยจัดตั้งศาลชั้นต้นขึ้นใหม่ให้มีฐานะเทียบเท่าศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลอาญาธนบุรี และโดยที่มาตรา ๑๘๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่าบรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%