การวิเคราะห์ความแข็งแรงและอายุความล้า ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ผู้เขียน: ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

สำนักพิมพ์: สถาบัน พระจอมเกล้าฯ

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 (0) เขียนรีวิว

840.00 บาท

840.00 บาท

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
469 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
51.94 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9786163381804

รายละเอียด : การวิเคราะห์ความแข็งแรงและอายุความล้า ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

เนื่องด้วยปัจจุบัน การวิเคราะห์ทางกลศาสตร์ได้ก้าวสู่ยุคการใช้โปรแกรมในการคำนวณ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จากสภาพการใช้งานจริง รวมถึงการตอบสนองแบบ Real time จากการเฝ้าระวังแบบ Digital twin ที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเนื่องจากความเสียหายขณะใช้งาน ความเสื่อมสภาพเหล่านี้มีผลต่ออายุการใช้งานที่เหลือ หากผลของการเสื่อมสภาพถูกประเมินว่ากระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง
หนังสือเล่มนี้จึงถูกออกแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความรู้ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างทางทฤษฎี และพัฒนาความรู้เหล่านี้จนสามารถวิเคราะห์และประเมินความแข็งแรงโครงสร้างและอายุความล้าด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาวิชาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ หรือวิชาอื่นที่คล้ายคลึงกันในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งประกอบด้วย ความเข้าใจพฤติกรรมวัสดุ การทดสอบให้ได้มาซึ่งสมบัติวัสดุ สมการควบคุมทางกลศาสตร์ของแข็งที่ประกอบขึ้นเป็นระบบสมการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ และการหาผลเฉลยด้วยระเบียบวิธีการเชิงตัวเลข

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%