THE SUPER POWER OF WISDOM พลังมหาปัญญา

ผู้เขียน: พรรณทิพา ชเนศร์

สำนักพิมพ์: ไรเตอร์โซล

หมวดหมู่: จิตวิทยา การพัฒนาตัวเอง , การพัฒนาตัวเอง how to

0 รีวิว เขียนรีวิว

323.00 บาท

340.00 บาท ประหยัด 17.00 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม

ลับคมคิด สร้างชีวิตใหม่ ด้วยพลังที่อยู่เหนือสรรพสิ่ง ที่ทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ < แสดงน้อยลง ลับคมคิด สร้างชีวิตใหม่ ด้วยพลังที่อยู่เหนือสรรพสิ่ง ที่ทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ

Tags: ไรเตอร์โซล , พรรณทิพา ชเนศร์

323.00 บาท

340.00 บาท
340.00 บาท
ประหยัด 17.00 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com 30 th Anniversary Pre Campaign 1-2เล่ม 15%* (1-20 June)
  • Naiin.com 30 th Anniversary Pre Campaign 3เล่ม 20%*
จำนวนหน้า
316 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
13.5 x 19.5 x 2 CM
น้ำหนัก
0.36 KG
บาร์โค้ด
9786169414209

รายละเอียด : THE SUPER POWER OF WISDOM พลังมหาปัญญา

    THE SUPER POWER OF WISDOM พลังมหาปัญญาเป็นกระบวนการไขรหัสลับชีวิต
ด้วยการใช้ พลังแห่งความคิด พลังอารมร์ความรู้สึก และ พลังกาย ให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง
คือเส้นทางแห่งการ เกิดปัญญาญาณ ที่มีความชำนาญในการใช้ กระทั่งเป็นเส้นทางพื้นฐานสำคัญ ก็จะกลายเป็น นิสัย พฤติกรรม อัตลักษณ์ หรือตัวตน โดยมีพื้นฐานสำคัญ คือ การฝึกฝนให้จิตของคุณมีความสุข สงบ สว่างเป็นกุญแจที่เปิดเผยความสามารถมากมายในมนุษย์ และสามารถเชื่อมโยงกับ พลังจักรวาล ส่งเชื่อมมาให้มนุษย์ทุกผู้คน ในลักษณะเป็นคลื่นระดับที่สามารถ เชื่อมโยงจิตใต้สำนึก จิตสำนึกเป็นสนามพลังเดียวกัน เพื่อดึง พลังแห่งความมหัศจรรย์ ภายในตัวของมนุษย์เปรียบเหมือนมี พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาวต่าง ๆ ที่เป็นจุดเชื่อมกับจักวาล เป็นเส้นทางเชื่อมจักวาลใหญ่สู่จักรวาลน้อย ประตูเปิดขุมทรัพย์ทรงพลัง คือ ความสุข สงบ สว่างของหัวใจคุณ


คำนำ : THE SUPER POWER OF WISDOM พลังมหาปัญญา

        พลังมหาปัญญา (The Super Power of Wisdom) เป็นหนังสือที่กล่าวถึง รหัสลับของชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่พลังแห่งความรัก อันเป็นพลังที่มีพลังงานมหาศาลก่อให้เกิดความสุข ความเจริญในชีวิต การงาน และทุกสิ่ง ทุกอย่างของชีวิต อันเป็นมูลเหตุให้เกิดอารมณ์ ซึ่งความรักเป็นพื้นฐานของชีวิตครอบครัวและสังคม แต่ความรักที่ดี ต้องประกอบด้วยปัญญาอันชาญฉลาด ถ้าหากว่าเป็นความรักที่ปราศจากปัญญาแล้ว จากความรักจะกลายเป็นความหลง มืด ปัญญาจึงเป็นรากฐานของสติ
       เมื่อใดก็ตาม ที่มีปัญญาตอนนั้นก็จะต้องมีสติเสมอ การมีปัญญาอย่างมีสติจึงเป็นมหาปัญญา อันเป็นปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาชีวิต อารมณ์ที่มีปัญญาเป็นพื้นฐาน จะเป็นอารมณ์เย็นและมีความสุข เพราะเป็นอารมณ์ที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว แต่เป็นอารมณ์ที่มีแต่คิดจะให้อย่างถูกต้องและมีสติ อารมณ์ที่ไม่มีปัญญาเป็นพื้นฐาน จะกลายเป็นอารมณ์ที่มีโทสะเป็นพื้นฐานแทน ซึ่งประกอบไปด้วย ความโกรธ ความหลงจึงทำให้ขาดความสำนึกและหากทำอะไรลงไปจะเป็นการกระทำอย่างขาดสติ ก่อให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นได้ ไม่เป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่น คนรอบข้างจะรังเกียจไม่อยากคบค้าสมาคมด้วย
        ฉะนั้น การใช้ปัญญากำกับอารมณ์ให้สงบ เย็น จึงเป็นอารมณ์ที่ประกอบด้วยมหาปัญญาอย่างแท้จริง แม้พลังแห่งความคิดที่มีปัญญาเป็นพื้นฐาน เป็นความคิด เป็นสัมมาสังกัปปะ คิดชอบ คือ คิดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ความคิดของคนนั้น อยู่ในใจไม่มีใครเห็นได้ แต่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรม ใครก็ตามที่มีความคิดดีก็จะทำดี ถ้ามีความคิดชั่วก็จะทำชั่ว คนเรานั้นจะชั่วจะดีอยู่ที่ใจ เพราะใจเป็นหัวหน้าแล้วสั่งให้ร่างกายแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นอิริยาบถต่าง ๆ กันไปตามที่ใจคิด ฉะนั้น คนคิดถูกจะดำรงชีวิตที่ถูกต้องเสมอ แต่คิดผิดจะดำรงชีวิตที่ผิดพลาดเสมอไป
ความคิดที่ดีต้องมีปัญญาเป็นพื้นฐาน จะทำอะไรก็ตามต้องคิดก่อน ใช้ปัญญาวิเคราะห์ในสิ่งที่จะทำนั้น เมื่อพิจารณาแล้วว่าดีและเหมาะสมจึงค่อยทำ ความคิดที่ดีที่เรียกว่าความคิดทางบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี จิตเป็นกุศลไม่เห็นความชั่วคนอื่น เพราะเวลามองจะมองแต่ในแง่ดีเท่านั้น ดังที่ท่านพุทธทาสสอนว่า
“จะหาคนที่มีดีแต่ส่วนเดียว
อย่ามัวเที่ยวคนหาสหายเอ๋ย
เหมือนหาหนวดเต่าตายเลย
ฝึกให้เคยมองแต่ในดีมีคุณจริง”
         เมื่อเรามองในแง่ดีแล้วเราจะไม่ความทุกข์ เพราะไม่มีอกุศลใดสามารถเข้าไปในจิตใจของเราได้ แต่ถ้าหากว่ามองในแง่ลบ หาส่วนไม่ดีของบุคคลอื่นแล้วจะมีความทุกอย่างแน่นอน เพราะใจเราไปว้าวุ้นกับความชั่วของคนอื่น สุดท้ายจะจมในกองทุกข์อย่างมาก
มหาปัญญา เป็นปัญญาที่อยู่ใต้จิตสำนึกของคนดีและคนฉลาด เพื่อใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติที่รอบคอบและมีความสุข
         หนังสือเล่มนี้ สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในมหาปัญญา เพื่อที่จะนำปัญญาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิต เพื่อให้ล่วงพ้นปัญหาต่าง ๆ ทั้งปวง เพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสังคม ให้ร่มรื่น ร่มเย็นมีความสุขซึ่งเป็นพลังชีวิต

พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล,ดร.บรรณาธิการและที่ปรึกษาทางธรรมสำนักพิมพ์ไรเตอร์โซลWriter Soul Publisher


สารบัญ : THE SUPER POWER OF WISDOM พลังมหาปัญญา

  สารบัญ
  บทที่ 1 รหัสลับชีวิต
  บทที่ 2 พลังความรัก
  บทที่ 3 พลังอารมณ์
  บทที่ 4 พลังแห่งความคิด
  บทที่ 5 พลังการอยู่กับปัจจุบัน การตื่นรู้
  บทที่ 6 พลังความกลัว
  บทที่ 7 พลังชีวิต/พลังจิต ต่อมตาที่ 3

  ประวัติผู้เขียน


เนื้อหาปกหลัง : THE SUPER POWER OF WISDOM พลังมหาปัญญา

THE SUPER POWER OF WISDOM พลังมหาปัญญา

เป็นกระบวนการไขรหัสลับชีวิต
ด้วยการใช้ พลังแห่งความคิด พลังอารมร์ความรู้สึก และ พลังกาย
ให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง
คือเส้นทางแห่งการ เกิดปัญญาญาณ ที่มีความชำนาญในการใช้
กระทั่งเป็นเส้นทางพื้นฐานสำคัญ ก็จะกลายเป็น นิสัย พฤติกรรม อัตลักษณ์ หรือตัวตน
โดยมีพื้นฐานสำคัญ คือ การฝึกฝนให้จิตรของคุณมีความสุข สงบ สว่าง

เป็นกุญแจที่เปิดเผยความสามารถมากมายในมนุษย์
และสามารถเชื่อมโยงกับ พลังจักรวาล ส่งเชื่อมมาให้มนุษย์ทุกผู้คน
ในลักษณะเป็นคลื่นระดับที่สามารถ เชื่อมโยงจิตใต้สำนึก จิตสำนึก
เป็นสนามพลังเดียวกัน เพื่อดึง พลังแห่งความมหัศจรรย์
ภายในตัวของมนุษย์เปรียบเหมือนมี พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาวต่าง ๆ
ที่เป็นจุดเชื่อมกับจักวาล เป็นเส้นทางเชื่อมจักวาลใหญ่สู่จักรวาลน้อย
ประตูเปิดขุมทรัพย์ทรงพลัง คือ ความสุข สงบ สว่างของหัวใจคุณ

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading