288.00 บาท

320.00 บาท
320.00 บาท
ประหยัด 32.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 คะแนน

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
จำนวนหน้า
304 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
14.5 x 21 x 1.7 CM
น้ำหนัก
0.37 KG
บาร์โค้ด
9786168206423

รายละเอียด : เดริก้า 2 กับตำนานมหายุทธ์จอมปีศาจ

ดารารอหน่อเจ้า                คืนรัง

อรุณรุ่งเมฆาบัง                 หม่นหล้า

อสุรีย่างเหยียบดัง            มิกริ่ง เกรงเฮย

ธเรศหลบลี้หน้า                ปล่อยร้างนคราสลาย

“คนพิเศษที่ถูกเลือกมักไม่มีสิทธิ์เลือก...เคยได้ยินคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวไหมแพท ยิ่งลูกขึ้นไปอยู่สูงเหนือคนอื่นๆ เท่าไร ภาระหน้าที่ของลูกก็มากกว่าคนทั้งปวงที่อยู่เบื้องล่างเท่านั้น อย่าถามถึงคำว่ารักเลย ไม่ว่าประวัติศาสตร์ของเรา ของซีกโลกไหน หรือดาวดวงไหน คนพิเศษต้องคำนึงถึงชีวิตที่อยู่ใต้ความรับผิดชอบของตัวเอง หน้าที่ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ทำให้พวกคนพิเศษเลือกทำตามความรู้สึกของตัวเองไม่ได้นักหรอกแพท”


สารบัญ : เดริก้า 2 กับตำนานมหายุทธ์จอมปีศาจ

  บทนำ : ๙
  บทที่่ ๑ จดหมายจากดวงดาว : ๑๑
  บทที่่ ๒ ความลับที่่ยังคงต้้องเป็ ็นความลับ : ๑๗
  บทที่่ ๓ ไฮอา : ๒๑
  บทที่่ ๔ ลมหายใจปีศาจ : ๒๗
  บทที่่ ๕ ฟ้าต่ำค่าแผ่นดินโกรธา เมฆาพิโรธ : ๓๕
  บทที่่ ๖ ผู้้มาเยือนยามวิกาล : ๔๖
  บทที่่ ๗ เมืองร้้าง : ๕๑
  บทที่่ ๘ ปราสาทมืด : ๕๗
  บทที่่ ๙ สิ่่งที่่คู่ควร : ๖๓
  บทที่่ ๑๐ กลิ่่นของความตาย : ๖๗
  บทที่่ ๑๑ บ้านถ่าน : ๗๒
  บทที่่ ๑๒ หัวขโมยรูปงาม : ๘๑
  บทที่่ ๑๓ กลับบ้าน : ๘๗
  บทที่่ ๑๔ ข่าวจากปอโตโก : ๙๔
  บทที่่ ๑๕ เข้าเมืองรูท : ๑๐๐
  บทที่่ ๑๖ จับคู่่ชู้ชื่น : ๑๐๕
  บทที่่ ๑๗ มุ่่งสู่เมืองหลวง : ๑๑๑
  บทที่่ ๑๘ ผู้้กำหนด : ๑๑๔
  บทที่่ ๑๙ วางแผนยึดอำนาจ : ๑๑๘
  บทที่่ ๒๐ ก่อนจะสิ้้นแสงดาว : ๑๒๘
  บทที่่ ๒๑ คฤหาสน์ปีีศาจ : ๑๓๒
  บทที่่ ๒๒ ธิดาแห่งโวก้า : ๑๔๑
  บทที่่ ๒๓ เราจะผ่านไปด้วยกัน : ๑๔๘
  บทที่่ ๒๔ ประฝีปาก : ๑๕๕
  บทที่่ ๒๕ สงครามเริ่่มแล้ว : ๑๕๙
  บทที่่ ๒๖ ความหวัง : ๑๖๙
  บทที่่ ๒๗ กลางสนามรบ : ๑๗๒
  บทที่่ ๒๘ กำจัดศพ : ๑๘๑
  บทที่่ ๒๙ นักรบจากไฮอา : ๑๘๗
  บทที่่ ๓๐ ชีวิตเพื่่อชีวิต : ๑๙๗
  บทที่่ ๓๑ แลกร่าง : ๒๐๔
  บทที่่ ๓๒ ชายหรือหญิง : ๒๑๑
  บทที่่ ๓๓ ถามหัวใจตัวเอง : ๒๑๗
  บทที่่ ๓๔ ราตรีที่่ ๕๐๐ : ๒๒๕
  บทที่่ ๓๕ ไม่มีน้ำผึ้งพระจัันทร์ :  ๒๓๒
  บทที่่ ๓๖ หุบเขาปีศาจ : ๒๔๑
  บทที่่ ๓๗ งูอ้วนขยับทัพ : ๒๔๗
  บทที่่ ๓๘ การผจญภัยครั้้งใหม่ : ๒๕๕
  บทที่่ ๓๙ ผู้้บูชาและผู้้ขายวิิญญาณ : ๒๖๔
  บทที่่ ๔๐ ทะเลสาบในตำนาน : ๒๗๑
  บทที่่ ๔๑ ทวงคืนเดริิก้้า : ๒๗๖
  บทที่่ ๔๒ ความรัก ความลับ : ๒๘๒
  บทที่่ ๔๓ สงครามครั้งสุดท้าย : ๒๙๐
  บทที่่ ๔๔ ความรักไม่่อาจฝืน : ๓๐๐

รีวิว


5.0
5 (1)
 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading