การตลาดธุรกิจบริการ:SERVICE MARKETING

ผู้เขียน: วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น/se-ed

หมวดหมู่: บริหาร ธุรกิจ , การบริหารธุรกิจ

0 (0) เขียนรีวิว

140.00 บาท

140.00 บาท

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
301 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
15.27 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9786160809905

รายละเอียด : การตลาดธุรกิจบริการ:SERVICE MARKETING

หนังสือ "การตลาดบริการ : Service Marketing" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษา นักการตลาด นักธุรกิจ และผู้สนใจ เพื่อประโยชน์ในกาวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินด้านการตลาดบริการ แบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งต่อองค์กรและต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ

เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 13 บท ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญในเรื่องการตลาดบริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยพยายามนำเสนอให้สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างที่เป็นประสบการณ์เรียนรู้ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และดำเนินการด้านการตลาดบริการจริง รวมทั้งผลจากการวิจัยภาคสนามในระดับชุมชน วิสาหกิจ ร้านค้า และกิจการทางธุรกิจต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนระดับชาติ ซึ่งสามารถใช้ทางการศึกษา เรียนรู้ทางวิชาการ และประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่อไปได้

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading